Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Văn bản -> Văn bản nhà nước

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
 
Số hiệu văn bản 1507/BC-SGDĐT
Mô tả văn bản Kết quả tuyên truyền về cải cách hành chính
Ngày tạo 02/12/2019
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 1566/QĐ-SGDĐT
Mô tả văn bản Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định
Ngày tạo 06/11/2019
Loại văn bản Quyết định
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 161/UBND-VP7
Mô tả văn bản Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày tạo 10/05/2019
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 16/2015/NĐ-CP
Mô tả văn bản Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày tạo 04/11/2015
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 79/2015/NĐ-CP
Mô tả văn bản Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày tạo 04/11/2015
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 86/2015/NĐ-CP
Mô tả văn bản Quy định thu, quản lý học phí
Ngày tạo 06/10/2015
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 108/2014/NĐ-CP
Mô tả văn bản Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Ngày tạo 26/06/2015
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Mô tả văn bản Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày tạo 28/11/2014
Loại văn bản Thông tư
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 65 /2013/NĐ-CP
Mô tả văn bản Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Ngày tạo 12/07/2013
Loại văn bản Quyết định
Tải văn bản tại
 
Số hiệu văn bản 8817/BTC - TCT
Mô tả văn bản Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN
Ngày tạo 12/07/2013
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
VĂN BẢN

1507/BC-SGDĐT - Kết quả tuyên truyền về cải cách hành chính

329/QĐ-CĐSP - Ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong trường CĐSP Nam Định năm 2019

1566/QĐ-SGDĐT - Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

161/UBND-VP7 - Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Thông báo thi kỳ III lớp CĐLT VLVH ngành GDMN K13

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non thông báo Hội thảo khoa học cấp Khoa năm học 2019 - 2020

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ V năm học 2019 - 2020

Thông báo thi học kỳ III - K40 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ I - K41 Cao đẳng hệ chính quy

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com