Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Lịch công tác

Tìm kiếm lịch công tác
  Tuần
  Năm học
TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 06 từ ngày 20/9/2021 đến ngày 19/9/2021 năm học 2021 - 2022

Thứ  ngày  tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

 

 

 

 

20/9

 

 

 

 

Thứ 3

 

 

 

 

21/9

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

22/9

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

23/9

 15h00

 Họp BCH Đảng ủy

 Các đ/c Đảng ủy viên

 Phòng họp

Thứ 6

 

 

 

 

24/9

 

 

 

 

Thứ 7

8h00'

"Tuần SHCD - SV" đầu khóa cho CĐCQ K43

BCV, SC CĐCQ K43

GĐC

25/9

14h30

Thi TS năng khiếu CĐCQ - Hướng dẫn thi NK

Ban coi thi

Phòng họp

CN

8h00'

Thi TS năng khiếu CĐCQ

Ban coi thi, Ban chấm thi

Phòng họp

26/9

8h00'

"Tuần SHCD - SV" đầu khóa cho CĐCQ K43

BCV, SC CĐCQ K43

GĐC

Các tin khác:
Tuần thứ 06 từ ngày 20/9/2021 đến ngày 19/9/2021 năm học 2021 - 2022(20/09/2021)
Tuần thứ 05 từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021 năm học 2020 - 2021(13/09/2021)
Tuần thứ 04 từ ngày 6/9/2021 đến ngày 12/9/2021 năm học 2021 - 2022 (10/09/2021)
Tuần thứ 03 từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021 năm học 2021 - 2022(30/08/2021)
Tuần thứ 02 từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021 năm học 2021- 2022(21/08/2021)
Tuần thứ 01 từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021 năm học 2021 - 2022(18/08/2021)
Tuần thứ 06 từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020 năm học 2020 - 2021(04/10/2020)

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com