Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khoa, tổ chuyên môn -> Khoa xã hội
Bảng điểm học tập K33 năm thứ nhất khoa Xã hội(26/09/2012)
Tải văn bản về:
Nội dung
Bảng điểm học tập K33 năm thứ nhất khoa Xã hội
Văn bản cùng loại khác:
Bảng điểm học tập K33 năm thứ nhất khoa Xã hội(26/09/2012)
Bảng điểm học tập K32 năm thứ nhất và năm thứ hai khoa Xã hội(26/09/2012)
Lễ kết nạp Đảng viên - chi bộ khoa Xã hội(14/06/2012)
Ghi nhanh về buổi học tập thực địa của giảng viên và sinh viên khoa Xã hội(23/03/2012)
Câu lạc bộ Văn học dân gian - Lớp Văn-Giáo dục công dân K33(02/02/2012)
Sinh viên khoa Xã hội nghiên cứu thực tế Chèo và Dân ca(22/12/2011)
VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39A

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com