Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khảo thí - Kiểm định CLGD -> Khảo thí
Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 38C(26/09/2017)
Tải văn bản về:
Nội dung

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCL

Số: 31/TB-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ II  lớp TCSPMN 38C

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ II lớp Trung cấp SP Mầm non 38C phòng Khảo thí và KĐCL thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi kỳ II lớp Trung cấp SPMN 38C tiến hành theo đúng kế hoạch vào tuần thứ 7. Phòng Khảo thí - KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).

2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí - KĐCL vào ngày 29/9/2017.

3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một học phần. Đề thi các học phần K38C nộp về phòng Khảo thí - KĐCL vào ngày 29/9/2017. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí - KĐCL bốc thăm đề, hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.

4. Kế hoạch thi các HP học kỳ II của lớp TCSPMN 38C:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi các HP của lớp Trung cấp SPMN 38C về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 29/9/2017.

        4.2. Địa điểm thi : TTGDTX huyện Hải Hậu

4.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 38C :

 

Thời gian

Học phần

CBCT

Thứ bảy

Ngày 30/9/2017

Sáng: Từ 7h30'

 

- Giáo dục chính trị

- PP giáo dục thể chất

 

 

 

Tổ LLCT:                   1

Tổ TD - QS:               1

 

 

Thứ bảy

Ngày 30/9/2017

Chiều:Từ 13h30'

- PP khám phá KH về MTXQ

- Tổ chức hoạt động tạo hình

 

 

Tổ LLCT:                   1

Tổ TD - QS:               1

 

 

Chủ Nhật

Ngày 01/10/2017

Sáng: Từ 7h30'

 

- Phòng bệnh và ĐBAT cho trẻ

- Tổ chức hoạt động âm nhạc

 

Tổ ÂNMT:                 1

Khoa THMN:             1

 

Chủ Nhật

Ngày 01/10/2017

Chiều:Từ 13h30'

- Tổ chức hoạt động vui chơi

- Đánh giá trong GDMN

 

Tổ ÂNMT:                 1

Khoa THMN:             1

 

 

5. Tổ chức thi chấm thi các HP tại Phòng 302 nhà Hiệu bộ. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí - KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.

6. TTGDTX huyện Hải Hậu chuẩn bị 1 phòng thi, sắp xếp bàn ghế 30 HS cho 1 phòng thi và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu;

-       Các khoa, bộ môn;

-       Các phòng;

-       Lưu KTKĐ.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Duy Hưng

Văn bản cùng loại khác:
Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 38C(26/09/2017)
Thông báo điều chỉnh thi học kỳ phụ K37, K38 Cao đẳng hệ chính quy (24/07/2017)
Thông báo lịch thi học kỳ phụ K36 năm 2017 chính thức(05/07/2017)
Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 38C(13/06/2017)
Thông báo thi lại học kỳ VI - K36 Cao đẳng hệ chính quy(24/05/2017)
Danh sách số lượng CB-GV trường CĐSP Nam Định tham gia HĐ thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017(23/05/2017)
VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Trường CĐSP Nghệ An thông báo Hội thảo khoa học - Thông báo số 1

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com