Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh sách ủng hộ kỷ niệm
cập nhật đến ngày 09/11
Lê Thị Thanh Hà (Trưởng Khoa Tiểu học - Mầm non): 10 triệu; Bùi Thị Thu Hà (Giám đốc khách sạn Hoa Lư, Ninh Bình - Cựu SV Văn K17B): 15 triệu; Trần Thị Liên (Phó GĐ ô tô Đại Lợi, GV THCS Lộc Hòa - Cựu SV Văn Sử K16): 20 triệu; Phòng Khoa học - Công nghệ: 3 triệu; Khoa Tự nhiên: 5 triệu; Phụ huynh SV (Tiểu học K40): 10 triệu; Phụ huynh SV (Tiểu học K40): 5 triệu; Sinh viên Khóa 21 tặng: Bảng điện tử (20 triệu); Khoa Bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD: 2 triệu; Nguyễn Trung Kiên (Phó khoa Bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD): 1 triệu; Khoa Xã hội: 2 triệu; Trịnh Thị Quỳnh (Trưởng khoa Xã hội): 1 triệu; Trịnh Hữu Trang (Phó phòng KT và KĐCLGD): 1 triệu; Phạm Quang Khải (Trưởng phòng Quản trị - Đời sống): 3 triệu; Lê Xuân Đông (Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính): 3 triệu; Nguyễn Quốc Thư (Kế toán trưởng): 3 triệu; Lớp Cán bộ QLGD K75: 7 triệu; Lớp Văn K10A: 5 triệu; Hội Cựu sinh viên CĐSP (đang công tác tại THCS Lê Đức Thọ - TP. Nam Định): 5 triệu; Bùi Thị Kim Liên (Phó phòng GD&ĐT Trực Ninh- Cựu SV Anh K16B): 3 triệu; Trần Công Long (GV trường Chính trị Tô Hiệu, Hải Phòng - Cựu GV tâm lý): 1 triệu; Nguyễn Thị Yến (Trung Tâm tư vấn và trị liệu tâm lý Yến Minh): 5 triệu; Đặng Thị Vân (Nguyên GV khoa Xã hội – Văn phòng HĐND tỉnh): 1 triệu; Chu Thị Hồng Loan (Nguyên GV khoa Xã hội – Phó chánh VP UBND tỉnh): 1 triệu; Phạm Thị Xuân Thủy (Nguyên GV khoa Xã hội – Chuyên viên phòng GD Tiểu học – Sở GD&ĐT): 1 triệu; Khoa Tiểu học – Mầm non: 3,35 triệu; Cao đẳng Mâm non 40B: 1,3 triệu; Cao đẳng Mâm non 40A: 1,25 triệu; Cao đẳng Tiểu học 40B: 1,55 triệu; Cao đẳng Tiểu học 40A: 1,55 triệu; Cao đẳng Mầm non 39A: 2 triệu; Cao đẳng Mầm non 39B: 2 triệu; Cao đẳng Tiểu học 39A: 2,3 triệu; Cao đẳng Tiểu học 39B: 2,45 triệu; Cao đẳng Mầm non 38A: 1,7 triệu; Cao đẳng Mầm non 38B: 1,8 triệu; Cao đẳng Tiểu học 38A: 1,95 triệu; Cao đẳng Tiểu học 38B: 2 triệu; Cao đẳng Tiểu học 38C: 1,8 triệu; Lê Thị Ngoãn (Phó trưởng khoa Bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD): 2 triệu; Lưu Ngọc Hoàn (Cự SV Toán lý K18B): 2 triệu; Vũ Ngọc Nam (Cựu SV GDTC K37): 0,5 triệu; Đặng Thị Mai Hiên (Tổ phó tổ Tâm lý giáo dục): 2 triệu; Nguyễn Thị Minh Cảnh (Nguyên chủ nhiệm khoa Tiếng nước ngoài): 5 triệu; Hội Cựu sinh viên Khóa 20: 20 triệu; Nhà hàng Vườn Xoài – Bò tơ Tây Ninh: 5 triệu; Lớp Toán Lý K23 + Toán Kỹ K23 + Tiếng Anh K23: 5 triệu; Lớp Văn Địa K24: 10 triệu

Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khảo thí - Kiểm định CLGD -> Khảo thí
Thông báo thi Module 1,2,3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73(25/10/2017)
Tải văn bản về:
Nội dung

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCL

Số: 31/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thi các module 1, 2, 3  lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi các module 1, 2, 3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73 phòng Khảo thí và KĐCL thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi các module 1, 2, 3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73 tiến hành vào ngày 01/11/2017. Phòng Khảo thí - KĐCL tổ chức thi các module 1, 2, 3 cho lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73.

2. Khoa BDNG&CBQL xét duyệt điều kiện dự thi các module của học viên, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí - KĐCL vào ngày 30/10/2017.

3. Khoa BDNG&CBQL cử giảng viên ra 02 đề thi cho một module. Đề thi các module 1, 2, 3 của lớp BDCB quản lý K73 nộp về phòng Khảo thí - KĐCL vào ngày 30/10/2017. Các cán bộ ra đề thi các module trên đến phòng Khảo thí - KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi vào ngày 30/10/2017.

4. Kế hoạch thi các module 1, 2, 3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73:

           4.1. Cán bộ coi thi và học viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa, tổ bộ môn chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) các module của lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 30/10/2017. Các module 1, 2, 3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73 thi tại phòng 205 - Giảng đường Bộ môn trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

 

Thời gian

Module

CBCT

CBGS

Sáng

Ngày 01/11/2017

Từ 7h30’ - 9h00’

Module 1

Khoa CBQL:           1

Khoa TN:                1

Khoa XH:     1

Sáng

Ngày 01/11/2017

Từ 9h15’ - 11h15’

Module 2

Khoa CBQL:           1

Khoa TN:                1

Chiều

Ngày 01/11/2017

Từ 14h00’-16h00’

Module 3

Khoa CBQL:           1

Khoa XH:                1

 

Khoa TN:   1

 

5. Tổ chức thi và chấm thi các module tại Phòng 303 nhà Hiệu bộ. Khoa BDNG&CBQL cử tổ trưởng chấm thi, cán bộ chấm thi các module và đăng ký lịch chấm thi các module cho phòng Khảo thí - KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học viên theo quy chế đào tạo hiện hành.

6. Phòng Quản trị - Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 40 HV/phòng  và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu;

-       Các khoa, bộ môn;

-       Các phòng;

-       Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Trần Duy Hưng

Văn bản cùng loại khác:
Thông báo thi Module 1,2,3 lớp BDCB quản lý trường Phổ thông K73(25/10/2017)
Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 38C(26/09/2017)
Thông báo điều chỉnh thi học kỳ phụ K37, K38 Cao đẳng hệ chính quy (24/07/2017)
Thông báo lịch thi học kỳ phụ K36 năm 2017 chính thức(05/07/2017)
Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 38C(13/06/2017)
Thông báo thi lại học kỳ VI - K36 Cao đẳng hệ chính quy(24/05/2017)
VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo thi học kỳ II lớp TCMN 39E

Thông báo thi học kỳ III lớp TCMN 39D

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo Hội thảo Khoa học quốc tế - Thông báo số 2

Học viện Quản lý giáo dục - Thông báo hội thảo khoa học "Văn hóa Nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục"

Thân thương tà áo dài – Một nét đẹp trong văn hóa nhà trường của nữ sinh CĐSP Nam Định

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com