Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khảo thí - Kiểm định CLGD -> Khảo thí
Thông báo thi lại học kỳ IV - K39 Cao đẳng hệ chính quy(11/06/2019)
Tải văn bản về:
Nội dung
Văn bản cùng loại khác:
Thông báo thi lại học kỳ IV - K39 Cao đẳng hệ chính quy(11/06/2019)
Thông báo thi học kỳ I lớp TCMN K40A(07/06/2019)
Thông báo thi học kỳ I lớp Cao đẳng liên thông VLVH ngành giáo dục mầm non K13(07/06/2019)
Thông báo lịch thi học kỳ II - K40 Cao đẳng hệ chính quy(07/05/2019)
Thông báo lịch thi kỳ III lớp TCMN 39E(07/05/2019)
Thông báo lịch thi các module 3, 4, 5 lớp BDCBQL K76(25/04/2019)
VĂN BẢN

161/UBND-VP7 - Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Thông báo kế hoạch học kỳ phụ K39, K40 năm 2019

Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Phụ lục 6 trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018 - 2019

Thông báo thi lại học kỳ IV - K39 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ I lớp TCMN K40A

Thông báo thi học kỳ I lớp Cao đẳng liên thông VLVH ngành giáo dục mầm non K13

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com