Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khoa, tổ chuyên môn -> Khoa xã hội
Kế hoạch tổ chức thi sinh viên giỏi NVSP năm 2011 Khoa Xã hội(13/10/2011)
Tải văn bản về:
Nội dung

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

KHOA XÃ HỘI

 


Số  2 /NVSP-XH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nam Định, ngày 3 tháng 10  năm 2011

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 THI SINH VIÊN GIỎI NVSP NĂM 2011

I. MỤC ĐÍCH

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Thúc đẩy hoạt động giảng dạy và học tập, rèn luyện của giảng viên, sinh viên.

- Động viên, khuyến khích công tác rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên cho sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện năng khiếu sư phạm của mình; đồng thời lựa chọn những sinh viên tiêu biểu nhất tham dự hội thi sinh viên giỏi NVSP cấp trường.

II. NỘI DUNG

1. Thi giảng bài theo các ban đào tạo: SP Ngữ văn, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật.

2. Thi các kỹ năng sư phạm chung: Màn chào hỏi, trình bày bảng, thuyết trình, tiểu phẩm giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian: Từ 31/10 đến 4/11/2011

- Thi giảng bài tại phòng Nghiệp vụ

- Thi các nội dung khác tại nhà Đa chức năng

2. Đối tượng tham gia: sinh viên các ban đào tạo: SP Ngữ văn, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật.

3. Nội dung cụ thể, hình thức tổ chức

3.1. Thi giảng

- Hình thức: thi theo ban đào tạo. Mỗi ban đào tạo chọn từ 3-4 sinh viên dự thi.

- Nội dung bài giảng trong phạm vi sách giáo khoa của cấp học tương ứng với ngành đào tạo.

- Thành lập ban giám khảo phù hợp với từng ban đào tạo nhằm đánh giá chính xác, khách quan giờ dạy của sinh viên, đồng thời lựa chọn 1 đến 2 sinh viên xuất sắc nhất mỗi chuyên ngành vào đội tuyển NVSP tham gia dự phần thi giảng bài cấp trường. Ban giám khảo gồm 3 thành viên.

3.2. Thi các kỹ năng sư phạm chung

- Hình thức: Thành lập 3 đội thi, mỗi đội 10-15 sinh viên

+ Đội Ngữ văn, gồm sinh viên lớp Văn-Sử K31, Văn- Địa K32 ( có thể phát hiện, lựa chọn sinh viên lớp Văn-GDCD K33 tham gia tạo tiền đề cho năm sau)..

+ Đội Âm nhạc, gồm sinh viên lớp Âm nhạc K31, Âm nhạc K32.

+ Đội Mỹ thuật, gồm sinh viên lớp Mỹ thuật K31 (có thể phát hiện, lựa chọn sinh viên lớp Mỹ thuật K33 tham dự tạo tiền đề cho năm sau)

- Nội dung:

* Phần thi chào hỏi:

+ Thời gian: 5 -7 phút.

+ Hình thức: Tiểu phẩm, thuyết trình, hoạt cảnh múa, hát...

+ Nội dung mang tính sư phạm, thể hiện được đặc trưng chuyên ngành, gắn với khoa, tổ bộ môn.

+ Đánh giá: Thang điểm 30 (có hướng dẫn kèm theo)

* Phần thi viết bảng: (thể hiện kỹ năng viết và trình bày bảng)

- Mỗi đội cử 2 sinh viên tham dự

-  Nội dung và hình thức thi:

+ Thí sinh bốc thăm nội dung và trình bày bảng trong thời gian 04 phút

+ Nội dung trình bày bảng là đoạn thơ, văn khoảng 35 chữ, bằng phấn trắng.

+ Đánh giá: Thang điểm 30 (có hướng dẫn kèm theo)

* Phần thi thuyết trình: (thể hiện kỹ năng thuyết trình và hiểu biết sư phạm)

- Mỗi đội cử 2 sinh viên tham dự

- Nội dung và hình thức thi:

+ Hình thức: Bốc thăm vấn đề, hội ý trong nhóm và cử người trình bày trong khoảng thời gian từ 04 – 05 phút.

+ Nội dung thi: Thể hiện sự hiểu biết về nghề dạy học, cụ thể là: Năng lực và đạo đức người thầy; tấm gương ứng xử tốt của người thầy; những tấm gương sáng nỗ lực vượt khó của người học; dư luận xã hội về người thầy; xã hội hoá giáo dục; sinh viên nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình.

+ Đánh giá: thang điểm 30 (có hướng dẫn kèm theo)

* Phần tiểu phẩm giáo dục

+ Hình thức: đóng kịch

+ Thời gian: từ 7 – 10 phút

+ Nội dung bao gồm: tình huống sư phạm, sự kiện hiện tượng giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội được nhìn với thái độ đồng tình, phản đối, chấm biếm, hài hước…

+ Đánh giá: thang điểm 40 (có hướng dẫn kèm theo)

            4. Cơ cấu giải thưởng

* Phần thi giảng: 3 giải nhất cho 3 chuyên ngành: Ngữ văn, Âm nhạc, Mỹ thuật.

* Phần thi các kỹ năng chung:

- Giải nhất cho từng nội dung thi, bao gồm:

- Giải nhất, nhì, ba cho các đội thi.

                                                                                          BCN KHOA XÃ HỘI

 

 

 

 

                                                                                            BÙI QUỐC VIỆT

Văn bản cùng loại khác:
Kế hoạch tổ chức thi sinh viên giỏi NVSP năm 2011 Khoa Xã hội(13/10/2011)
Khoa Xã hội triển khai kế hạch năm học 2011 – 2012(09/09/2011)
Hội thảo “Nghiên cứu thực hiện chương trình Cao đẳng Sư phạm Văn – Địa K32 theo học chế tín chỉ”.(30/05/2011)
Câu lạc bộ Văn học thế giới I- Lớp Văn - Sử K31(10/05/2011)
Thông báo tổ chức hội thảo khoa học(15/04/2011)
VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo thi lại học kỳ IV K38 và kỳ II K39 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ phụ K37 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39G

Thông báo lịch tập trung thí sinh đăng ký thi tuyển sinh đại học VLVH năm 2018

Đoàn Đại biểu thanh niên tỉnh Nam Định tham dự “Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ V, năm 2018 (19,20/5/2018)

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com