Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Đào tạo -> Hoạt động đào tạo
Thông báo kế hoạch kỳ phụ K40 năm 2021(22/06/2021)
Nội dung
 
Văn bản cùng loại khác:
Thông báo kế hoạch kỳ phụ K40 năm 2021(22/06/2021)
Thông báo kế hoạch học kỳ phụ đợt 1 năm 2021(04/06/2021)
Thông báo triển khai học kỳ phụ năm 2021(25/05/2021)
Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy kỳ II năm học 2020 - 2021(10/05/2021)
Thông báo kế hoạch học kỳ phụ K39, K40 năm 2020(03/07/2020)
Thông báo kế hoạch học kỳ phụ K39, K40 năm 2019(13/06/2019)
VĂN BẢN

209/BDGĐT-VP - Về việc tổ chức tết 2021

282/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ 2021

1920/TB-SGDĐT - Thông báo việc tổ chức tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

01/BB-BTTTT-BGDĐT - Biên bản hợp tác gữa Bộ Giáo dục và Bộ Thông tin truyền thông

401/KH-SGDĐT - Công tác truyền thông năm 2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Nam Định

Quy định thi năng khiếu trực tuyến

Thông báo thi năng khiếu trực tuyến đợt 2 năm 2021

Thông báo thi kỳ phụ K40 Cao đẳng chính quy năm 2021

Thông báo thi học kỳ phụ K41 năm 2021

Thông báo kế hoạch kỳ phụ K40 năm 2021

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com