Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khoa, tổ chuyên môn -> Khoa tự nhiên
Lịch thi kỳ 1 K33 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(01/02/2012)
Tải văn bản về:
Nội dung

LỊCH THI KÌ I K33, năm học 2011-2012

 (Thi buổi chiều 14h30)

Thời gian

Học phần

Lớp

HT thi

ĐĐ

A5

Số SV

Giám thị

Gi¸m s¸t

Thø 2

30/01/12

Nguyªn lý 1

K33

 

 

 

8: Dòng, An, H»ng, TuÊnTN, NhÞ, S¸ng, Quang, Hßa.

 

 

Thø 4

1/02/12

TiÕng Anh 1

K33

 

 

 

8:  HuÖ, Dòng, Kiªn, Vãc, CÈm, NhÞ, DÞu, S¸ng.

Th

Th¾ng

Thø 6

3/01/12

T©m lý häc ®¹i c­¬ng

K33

 

 

 

8: H»ng, Dòng, An, TuÊnTN, NhÞ, Hßa, Th¾ngTD, Kiªn.

 

Văn bản cùng loại khác:
Lịch thi kỳ 1 K33 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(01/02/2012)
Thời khóa biểu kỳ 4 K32, kỳ 6 K31 Khoa Tự nhiên năm học 2011 - 20112(15/12/2011)
Lịch thi kỳ 3 K32, kỳ 5 K31 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(30/11/2011)
Hội thảo khoa học về thực hiện chương trình đào tạo sư phạm Sinh - Hóa theo học chế tín chỉ(29/09/2011)
Hội thảo khoa học về thực hiện chương trình đào tạo sư phạm Vật lý – KTCN theo học chế tín chỉ(29/09/2011)
Thời khóa biểu kỳ 3 K32 khoa Tự Nhiên năm học 2011 - 2012(26/08/2011)
VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Chương trình học tập, trải nghiệm hè năm 2018 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Nam Định

Thông báo thi lại học kỳ IV K38 và kỳ II K39 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ phụ K37 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39G

Thông báo lịch tập trung thí sinh đăng ký thi tuyển sinh đại học VLVH năm 2018

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com