Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khoa, tổ chuyên môn -> Khoa tự nhiên
Lịch thi kỳ 1 K33 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(01/02/2012)
Tải văn bản về:
Nội dung

LỊCH THI KÌ I K33, năm học 2011-2012

 (Thi buổi chiều 14h30)

Thời gian

Học phần

Lớp

HT thi

ĐĐ

A5

Số SV

Giám thị

Gi¸m s¸t

Thø 2

30/01/12

Nguyªn lý 1

K33

 

 

 

8: Dòng, An, H»ng, TuÊnTN, NhÞ, S¸ng, Quang, Hßa.

 

 

Thø 4

1/02/12

TiÕng Anh 1

K33

 

 

 

8:  HuÖ, Dòng, Kiªn, Vãc, CÈm, NhÞ, DÞu, S¸ng.

Th

Th¾ng

Thø 6

3/01/12

T©m lý häc ®¹i c­¬ng

K33

 

 

 

8: H»ng, Dòng, An, TuÊnTN, NhÞ, Hßa, Th¾ngTD, Kiªn.

 

Văn bản cùng loại khác:
Lịch thi kỳ 1 K33 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(01/02/2012)
Thời khóa biểu kỳ 4 K32, kỳ 6 K31 Khoa Tự nhiên năm học 2011 - 20112(15/12/2011)
Lịch thi kỳ 3 K32, kỳ 5 K31 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(30/11/2011)
Hội thảo khoa học về thực hiện chương trình đào tạo sư phạm Sinh - Hóa theo học chế tín chỉ(29/09/2011)
Hội thảo khoa học về thực hiện chương trình đào tạo sư phạm Vật lý – KTCN theo học chế tín chỉ(29/09/2011)
Thời khóa biểu kỳ 3 K32 khoa Tự Nhiên năm học 2011 - 2012(26/08/2011)
VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo thi học kỳ VI - K37 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi các module 1, 2, 3 lớp BDCBQL K74

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39D

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2018

Thông báo tổ chức HTKH: "Nghiên cứu các biện pháp triển khai bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com