Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khoa, tổ chuyên môn -> Khoa tự nhiên
Lịch thi kỳ 1 K33 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(01/02/2012)
Tải văn bản về:
Nội dung

LỊCH THI KÌ I K33, năm học 2011-2012

 (Thi buổi chiều 14h30)

Thời gian

Học phần

Lớp

HT thi

ĐĐ

A5

Số SV

Giám thị

Gi¸m s¸t

Thø 2

30/01/12

Nguyªn lý 1

K33

 

 

 

8: Dòng, An, H»ng, TuÊnTN, NhÞ, S¸ng, Quang, Hßa.

 

 

Thø 4

1/02/12

TiÕng Anh 1

K33

 

 

 

8:  HuÖ, Dòng, Kiªn, Vãc, CÈm, NhÞ, DÞu, S¸ng.

Th

Th¾ng

Thø 6

3/01/12

T©m lý häc ®¹i c­¬ng

K33

 

 

 

8: H»ng, Dòng, An, TuÊnTN, NhÞ, Hßa, Th¾ngTD, Kiªn.

 

Văn bản cùng loại khác:
Lịch thi kỳ 1 K33 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(01/02/2012)
Thời khóa biểu kỳ 4 K32, kỳ 6 K31 Khoa Tự nhiên năm học 2011 - 20112(15/12/2011)
Lịch thi kỳ 3 K32, kỳ 5 K31 khoa Tự nhiên năm học 2011 - 2012(30/11/2011)
Hội thảo khoa học về thực hiện chương trình đào tạo sư phạm Sinh - Hóa theo học chế tín chỉ(29/09/2011)
Hội thảo khoa học về thực hiện chương trình đào tạo sư phạm Vật lý – KTCN theo học chế tín chỉ(29/09/2011)
Thời khóa biểu kỳ 3 K32 khoa Tự Nhiên năm học 2011 - 2012(26/08/2011)
VĂN BẢN

161/UBND-VP7 - Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh đại học Giáo dục Tiểu học VLVH năm 2019

Thông báo lịch thi học kỳ II - K40 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo lịch thi kỳ III lớp TCMN 39E

Thông báo tuyển sinh đại học VLVH năm 2019

Thông báo lịch thi các module 3, 4, 5 lớp BDCBQL K76

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com