Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Hoàng Giang

Giảng viên, Trưởng khoa

2

Thạc sỹ

Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên, Phó trưởng khoa

3

Đại học

Doãn Thị Hải

Giảng viên

4

Đại học

Đặng Thị Kim Nga

Giảng viên, Tổ trưởng TA không chuyên

5

Thạc sỹ

Trần Thị Huệ

Giảng viên

6

Đại học

Đoàn Thị Liên

Nhân viên, Giáo vụ khoa

7

Thạc sỹ

Phan Thị Thắm

Giảng viên

8

Thạc sỹ

Phạm Thị Huế

Giảng viên, Tổ trưởng tổ TA chuyên

9

Thạc sỹ

Phạm Thị Hồng Hiếu

Giảng viên

10

Đại học

Trần Phương Thanh

Giảng viên

11

Đại học

Đỗ Thị Vân Anh

Giảng viên

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Đào tạo giáo viên tiếng Anh bậc Trung học cơ sở

2. Giảng dạy tiếng Anh đại cương và tiếng Anh chuyên ngành cho các ban đào tạo khác trong trường

3. Giảng dạy tiếng Trung đại cương và Hán nôm cho các ban đào tạo Xã hội và Nhân văn

Quay lại


VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39A

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com