Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

TỔ ÂM NHẠC - MỸ THUẬT

Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật nguyên là tổ bộ môn trực thuộc khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non. Năm 2007, tổ được tách ra khỏi khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non trở thành tổ bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu.
1. Chức năng, nhiệm vụ
* Chức năng: thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tổ chức, dàn dựng các chương trình văn nghệ, các Hội diễn văn nghệ trong và ngoài trường theo sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám hiệu.
* Nhiệm vụ
- Đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mĩ thuật; tham gia đào tạo sinh viên các ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng, trung cấp sư phạm các hệ chính quy, liên thông chính quy, vừa làm vừa học.
- Bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật cho các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Tham gia tổ chức, dàn dựng các chương trình văn nghệ phục vụ cho các ngày lễ, hội, nghiệp vụ sư phạm, các hội diễn văn nghệ được tổ chức trong và ngoài trường.
2. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kì
- Tổ trưởng chuyên môn: Phạm Quang Tùng (2007-2009); Nguyễn Thị Huệ (2009 đến nay).
- Tổ phó chuyên môn: Nguyễn Thị Huệ (2007-2009); Phùng Thị Kim Dung (2009-2016); Nguyễn Minh Cường (2017 đến nay).
3. Đội ngũ giảng viên hiện nay

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Đại học

Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên, Tổ trưởng

2

Đại học

Nguyễn Minh Cường

Giảng viên, Tổ phó

3

Đại học

Phạm Ngọc Hưng

Giảng viên

4

Đại học

Ngô Văn Nam

Giảng viên

5

Đại học

Bùi Thị Thu Hà

Giảng viên

6

Thạc sỹ

Lưu Chí Thành

Giảng viên

7

Thạc sỹ

Đinh Thành Công

Giảng viên

8

Đại học

Đinh Thị Chung Thủy

Giảng viên

Quay lại

VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K39, K40 đối với hoạt động giảng dạy của giàng viên học kỳ I, III năm học 2018 - 2019

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Toạ đàm kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019)

Tập huấn hoạt động Giáo dục STEM – bước chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng thông báo tổ chức hội thảo khoa học - Thông báo số 1

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com