Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Tiến sỹ

Lã Văn Mến

Giảng viên chính, Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Phan Thị Diễm

Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

 

Trần Thị Hoa

Giảng viên

      II. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

Phòng đào tạo có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng thực hiện các mặt công tác về đào tạo, bồi dưỡng.

1.     Xây dựng các kế hoạch về tuyển sinh, kế hoạch giảng dạy và học tập, kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

2.     Tổ chức chỉ đạo các hoạt động về chuyên môn, giảng dạy. Quản lý kiểm tra việc thực hiện mục tiêu chương trình, phương thức đào tạo các ngành học trong trường. Thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy chế thi và kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

3.     Tổ chức chỉ đạo các hoạt động hướng dẫn sinh viên học tập, rèn luyện nghiệp vụ, thực tập sư phạm …

4.     Làm công tác hành chính giáo vụ ( nội quy, quy chế, giảng dạy, học tập, thời khóa biểu, sổ sách, bằng tốt nghiệp …)

Quay lại

VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39A

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com