Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Chức năng: tham mưu cho Ban giám hiệu về quản lý, tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường
- Nhiệm vụ
+ Điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường
+ Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết
+ Cấp văn bằng, chứng chỉ
+ Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch tuyển sinh
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao
2. Thành tích nổi bật
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2005, 2007
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2008
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009, 2010, 2011, 2014
3. Các thế hệ lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ
- Thầy Nguyễn Cảnh Lạc
- Thầy Đặng Văn Liếu
- Thầy Trần Đình Duy
- Thầy Nguyễn Văn Tỉnh
- Thầy Lã Văn Mến
4. Danh sách cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Tiến sỹ

Lã Văn Mến

Giảng viên chính, Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Phan Thị Diễm

Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Thạc sỹ

Trần Thị Hoa

Giảng viên

4

Thạc sỹ

Vũ Quốc Khánh

Giảng viên

VĂN BẢN

161/UBND-VP7 - Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh đại học Giáo dục Tiểu học VLVH năm 2019

Thông báo lịch thi học kỳ II - K40 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo lịch thi kỳ III lớp TCMN 39E

Thông báo tuyển sinh đại học VLVH năm 2019

Thông báo lịch thi các module 3, 4, 5 lớp BDCBQL K76

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com