Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Chức năng: tham mưu cho Ban giám hiệu về quản lý, tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường
- Nhiệm vụ
+ Điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường
+ Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết
+ Cấp văn bằng, chứng chỉ
+ Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch tuyển sinh
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao
2. Thành tích nổi bật
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2005, 2007
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2008
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009, 2010, 2011, 2014
3. Các thế hệ lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ
- Thầy Nguyễn Cảnh Lạc
- Thầy Đặng Văn Liếu
- Thầy Trần Đình Duy
- Thầy Nguyễn Văn Tỉnh
- Thầy Lã Văn Mến
4. Danh sách cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Tiến sỹ

Lã Văn Mến

Giảng viên chính, Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Phan Thị Diễm

Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Thạc sỹ

Trần Thị Hoa

Giảng viên

4

Thạc sỹ

Vũ Quốc Khánh

Giảng viên

VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K39, K40 đối với hoạt động giảng dạy của giàng viên học kỳ I, III năm học 2018 - 2019

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Toạ đàm kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019)

Tập huấn hoạt động Giáo dục STEM – bước chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng thông báo tổ chức hội thảo khoa học - Thông báo số 1

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com