Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

 

PHÒNG TỔ CHỨC - QUẢN LÝ SINH VIÊN

Phòng Tổ chức - Quản lý sinh viên có tiền thân là Phòng Tổ chức - Chính trị được thành lập năm 1978. Năm 1990 phòng Tổ chức - Chính trị được chuyển thành phòng Tổ chức - Hành chính và năm 1994 được đổi thành Phòng Tổ chức - Quản lý sinh viên cho đến hiện nay.
1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Tổ chức - Quản lí sinh viên có chức năngtham mưu cho nhà trường về các mặt trong công tác tổ chức cán bộ, bộ máy; quản lý học sinh sinh viên; thanh tra, phổ biến pháp luật; phòng chống tham nhũng.
2. Thành tích nổi bật
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 5 năm liền từ năm 2009 đến năm 2013;
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định các năm học 2007 - 2008, 2010 - 2011;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
3. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kì
- CN. Nguyễn Đông Thanh, Trưởng phòng (1978 - 1989)
- CN.GVC. Nguyễn Ngọc Báu, Trưởng phòng (1989 - 2012)
- ThS.GVC. Lê Văn Thắng, Trưởng phòng (2013 - 2014)
- ThS.GVC. Phạm Văn Chinh, Trưởng phòng (từ 2014 đến nay)
4. Đội ngũ cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Phạm Văn Chinh

Giảng viên chính, Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Hoài Thu

Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Đại học

Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên, Phó Trưởng phòng

4

Thạc sỹ

Ngô Anh Tuấn

Giáo viên

5

Thạc sỹ

Vũ Thị Thùy Linh

Giáo viên

 

Quay lại

VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K39, K40 đối với hoạt động giảng dạy của giàng viên học kỳ I, III năm học 2018 - 2019

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Toạ đàm kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019)

Tập huấn hoạt động Giáo dục STEM – bước chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng thông báo tổ chức hội thảo khoa học - Thông báo số 1

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com