Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Phạm Văn Chinh

Giảng viên, Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Hoài Thu

Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Đại học

Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên, Phó Trưởng phòng

4

Thạc sỹ

Ngô Anh Tuấn

Giáo viên

5

Thạc sỹ

Vũ Thị Thùy Linh

Giáo viên

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Tổ chức - Quản lý sinh viên giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, viên chức của Trường và công tác quản lý sinh viên:

  1. Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ, viên chức, nhân viên của trường; xây dựng nhiệm vụ, xác định chức trách (chế độ trách nhiệm) cải tiến lề lối làm việc của cá nhân và các đơn vị trong Trường.
  2. Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng việc tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức của Trường theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  4. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức nhân viên của Trường.
  5. Giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, nhân viên: lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí.. Kỷ luật đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên vi phạm kỷ luật theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  6. Quản lý sinh viên về mặt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền; biểu dương khen thưởng; học bổng và các chính sách khác của Nhà nước đối với sinh viên, xử lý kỉ luật sinh viên khi vi phạm theo Quy chế học sinh, sinh viên.
  7. Quản lý hồ so cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên chính quy và không chính quy của Trường.
  8. Phối hợp với địa phương trong hoạt đông quản lý sinh viên ngoại trú và nội trú.
  9. Thực hiện các hoạt động về tổng hợp, thi đua, khen thưởng trong Trường. Tổng hợp tình hình các mặt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương cán bộ, viên chức có thành tích. Tổng hợp báo cáo thường kỳ, bất thường với cấp trên theo quy định.
  10. Quay lại

VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39A

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com