Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Vũ Đức Thắng

Giảng viên chính,Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Đỗ Thị Hạ

Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

 

Trần Thị Thu Hiền

Thư viện viên

4

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Thư viện viên,Tổ trưởng tổ Thư viện

5

 

Lại Văn Lãm

Kỹ sư, Tổ trưởng tổ Thiết bị

6

 

Vũ Thị Mai Chi

Thư viện viên

7

 

Bùi Ngọc Anh

Nhân viên kỹ thuật

8

 

Hoàng Thị Phượng

Thư viện viên

9

 

Nguyễn Ngọc Hiệp

Kỹ sư

10

  Nguyễn Tiến Nam Nhân viên kỹ thuật

11

  Trần Thái Sơn Nhân viên kỹ thuật

12

  Trần Đại An Giáo viên

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Phòng Khoa học - Công nghệ có nhiệm vụ:

1. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ tin học, thiết bị trong toàn Trường, phục vụ việc giảng dạy và học tập và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường.

2. Quản lý các phương tiện kĩ thuật phục vụ cho dạy, học, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác quản lý như: Phòng thí nghiệm Vật lý, phòng thí nghiệm Sinh Hoá, Phòng Học tiếng nước ngoài; trang thiết bị kĩ thuật ở các đơn vị Phòng, Ban, Khoa.

3. Quản lý trang thiết bị kĩ thuật dùng chung như các thiết bị nghe nhìn; thiết bị điện tử; thiết bị điện cơ; điện lạnh,..

4. Khai thác tiềm năng của thiết bị, tin học, đưa ứng dụng tin học vào phục vụ hoạt động trong trường (công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý cán bộ, quản lý tài chính, tài sản,.. nối mạng thông tin trong trường để nâng cao hiệu quả quản lý trường hoc). Mở rộng đào tạo tin học đáp ứng nhu cầu học tập tin học trong và ngoài Trường.

5.. Phòng trực tiếp quản lý tổ Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Quay lại

VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Đoàn viên trường CĐSP Nam Định hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thông báo thi học kỳ VI - K37 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi các module 1, 2, 3 lớp BDCBQL K74

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39D

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2018

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com