Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Vũ Đức Thắng

Giảng viên chính,Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Đỗ Thị Hạ

Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Tiến sỹ

Triệu Quỳnh Trang

Giảng viên, Phó trưởng phòng

4

 

Trần Thị Thu Hiền

Thư viện viên

5

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Thư viện viên,Tổ trưởng tổ Thư viện

6

 

Lại Văn Lãm

Kỹ sư, Tổ trưởng tổ Thiết bị

7

 

Vũ Thị Mai Chi

Thư viện viên

8

 

Bùi Ngọc Anh

Nhân viên kỹ thuật

9

 

Hoàng Thị Phượng

Thư viện viên

10

 

Nguyễn Ngọc Hiệp

Kỹ sư

11

  Nguyễn Tiến Nam Nhân viên kỹ thuật

12

  Trần Thái Sơn Nhân viên kỹ thuật

13

  Trần Đại An Giáo viên

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Quay lại

VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Chương trình học tập, trải nghiệm hè năm 2018 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Nam Định

Thông báo thi lại học kỳ IV K38 và kỳ II K39 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ phụ K37 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39G

Thông báo lịch tập trung thí sinh đăng ký thi tuyển sinh đại học VLVH năm 2018

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com