Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Ba công khai
Báo cáo nội dung thực hiện các qui chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học năm 2012 (06/08/2012)

 

Xem tiếp >>
Cam kết chất lượng đào tạo trường CĐSP Nam Định năm học 2011 - 2012(08/07/2011)
Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định  báo cáo các nội dung thông báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT - BGDĐT:
Xem tiếp >>
Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2010 - 2011(07/12/2010)
Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định xin báo cáo các nội dung thông báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT - BGDĐT
Xem tiếp >>
Thực hiện ba công khai(06/12/2010)

  Trường Cao  đẳng  sư phạm Nam Định xin  báo  cáo  các nội dung  thông

báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT - BGDĐT: 

Xem tiếp >>

Trước 1 [2]
VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo thi học kỳ VI - K37 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi các module 1, 2, 3 lớp BDCBQL K74

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39D

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2018

Thông báo tổ chức HTKH: "Nghiên cứu các biện pháp triển khai bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com