Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Ba công khai
Báo cáo công khai năm học 2012 - 2013(03/10/2013)

Theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem tiếp >>
Các biểu mẫu công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân(03/09/2013)

Các biểu mẫu công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Xem tiếp >>
Báo cáo nội dung thực hiện các qui chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học năm 2012 (06/08/2012)

 

Xem tiếp >>
Cam kết chất lượng đào tạo trường CĐSP Nam Định năm học 2011 - 2012(08/07/2011)
Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định  báo cáo các nội dung thông báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT - BGDĐT:
Xem tiếp >>
Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2010 - 2011(07/12/2010)
Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định xin báo cáo các nội dung thông báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT - BGDĐT
Xem tiếp >>
Thực hiện ba công khai(06/12/2010)

  Trường Cao  đẳng  sư phạm Nam Định xin  báo  cáo  các nội dung  thông

báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT - BGDĐT: 

Xem tiếp >>

Trước 1 [2]
VĂN BẢN

161/UBND-VP7 - Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh đại học Giáo dục Tiểu học VLVH năm 2019

Thông báo lịch thi học kỳ II - K40 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo lịch thi kỳ III lớp TCMN 39E

Thông báo tuyển sinh đại học VLVH năm 2019

Thông báo lịch thi các module 3, 4, 5 lớp BDCBQL K76

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com