Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khảo thí - Kiểm định CLGD -> Khảo thí
Thông báo thi lại học kỳ III K39 và kỳ I K40 Cao đẳng chính quy(20/02/2019)
Thông báo thi lại học kỳ III K39 và kỳ I K40 Cao đẳng chính quy
Xem tiếp >>
Thông báo thi lại học kỳ III lớp CĐSP Mầm non liên thông K39(20/02/2019)
Thông báo thi lại học kỳ III lớp CĐSP Mầm non liên thông K39
Xem tiếp >>
Thông báo thi lại học kỳ V K38 Cao đẳng chính quy(14/01/2019)
Thông báo thi lại học kỳ V K38 Cao đẳng chính quy
Xem tiếp >>
Thông báo thi học kỳ I - K40 cao đẳng chính quy(12/12/2018)
Thông báo thi học kỳ I - K40 cao đẳng chính quy
Xem tiếp >>
Thông báo thi học kỳ III - K39 cao đẳng chính quy(12/12/2018)
Thông báo thi học kỳ III - K39 cao đẳng chính quy
Xem tiếp >>
Thông báo thi module 4,5 lớp BDCB K75(12/12/2018)
Thông báo thi module 4,5 lớp BDCB trường phổ thông K75
Xem tiếp >>
Thông báo thi học kì II lớp TCSPMN 39G(28/11/2018)
Thông báo thi học kì II lớp TCSPMN 39G
Xem tiếp >>

Trước 12 [3] 45 ... 28 Tiếp
VĂN BẢN

1507/BC-SGDĐT - Kết quả tuyên truyền về cải cách hành chính

329/QĐ-CĐSP - Ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong trường CĐSP Nam Định năm 2019

1566/QĐ-SGDĐT - Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

161/UBND-VP7 - Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Thông báo thi kỳ III lớp CĐLT VLVH ngành GDMN K13

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non thông báo Hội thảo khoa học cấp Khoa năm học 2019 - 2020

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ V năm học 2019 - 2020

Thông báo thi học kỳ III - K40 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ I - K41 Cao đẳng hệ chính quy

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com