Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2021(19/04/2021)
Chi tiết thông báo tuyển sinh tại: http://cdspnd.edu.vn/?SubID=696&ID=15&result=view
 
 
In trang này
Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com