SỞ GD VÀ ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nam Định, ngày 03 tháng 03 năm 2015

THƯ NGỎ

Thân gửi anh/chị cựu học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định!

          Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cũng như đ̣i hỏi của t́nh h́nh kinh tế - xă hội trong nước, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định rất quan tâm đến vấn đề việc làm của học sinh, sinh viên. V́ vậy, Nhà trường triển khai thực hiện chương tŕnh khảo sát t́nh trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là những khóa tốt nghiệp từ năm 2000 trở lại đây.

Để giúp Nhà trường trong công tác khảo sát, anh/chị vui ḷng trả lời các câu hỏi trong “Phiếu khảo sát t́nh trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp”. Nhà trường xin đảm bảo các thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.

Anh/chị vui ḷng điền đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi bằng các h́nh thức:

- Điền thông tin trực tiếp trên website của Nhà trường (Click tại đây);

- Download mẫu phiếu, điền đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ Email: phongtcqlsv@gmail.com;

- Download và in mẫu phiếu, điền đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ:

Pḥng Tổ chức - Quản lư sinh viên - Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Địa chỉ: 813 Trường Chinh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350 3639836

 

Cảm ơn sự hợp tác của anh/chị! Rất mong anh/chị tiếp tục duy tŕ liên hệ với Nhà trường trong tương lai. Chúc anh/chị may mắn và thành công trong sự nghiệp!