KHOA TỰ NHIÊN

KHOA TỰ NHIÊN

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Bùi Thị Thanh Thủy Giảng viên chính, Trưởng khoa

2

Thạc sỹ

Đỗ Minh Tuân Giảng viên chính, Phó trưởng khoa

3

Thạc sỹ

Bùi Thu Hà Giảng viên, Tổ trưởng tổ Sinh – Hóa

4

Thạc sỹ

Đỗ Văn Dư Giảng viên, Tổ trưởng tổ Tin

5

Đại học

Hoàng Thanh Tùng Giáo viên, Văn phòng, Giáo vụ khoa

6

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Thu Dịu Giảng viên

7

Thạc sỹ

Ngô Bích Cẩm Giảng viên,Tổ trưởng tổ Vật lý – Kĩ thuật

8

Đại học

Lương Kim Cương Giảng viên

9

Thạc sỹ

Phạm Thị Nhạn Giảng viên

10

Thạc sỹ

Đỗ Thị Hiền Giảng viên, Tổ phó tổ Sinh – Hóa

11

Thạc sỹ

Phạm Thị My Giảng viên

12

Thạc sỹ

Đinh Thị Loan Giảng viên, Tổ trưởng tổ toán

13

Thạc sỹ

Trần Thị Mai Giảng viên

14

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Hồng Nhị Giảng viên

15

Đại học

Lê Thị Lan Anh Giảng viên

16

Thạc sỹ

Vũ Thị Thi Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *