PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

1. Lịch sử phát triển
Phòng Hành chính – Tổng hợp được thành lập từ ngày 12 tháng 10 năm 2004 theo quyết định số 200/QĐTC của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định.
Ngày 04 tháng 3 năm 2009 theo quyết định số 41QĐ/TC – CĐSP của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định về việc hợp nhất phòng Quản trị – Đời sống với phòng Hành chính – Tổng hợp thành phòng Hành chính – Quản trị.
Ngày 10 tháng 12 năm 2013 theo quyết định số 498/QĐ – CĐSP- TCQLSV của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tách phòng, phòng Hành chính – Quản trị tách ra thành phòng Hành chính – Tổng hợp và phòng Quản trị – Đời sống.
2. Chức năng, nhiệm vụ
– Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý trong các lĩnh vực: văn thư lưu trữ, công tác hành chính – tổng hợp; công tác an ninh – trật tự; công tác thi đua – khen thưởng.
– Nhiệm vụ
+ Tiếp nhận, lưu trữ, phân phối các giấy tờ, công văn, báo chí đi đến hàng ngày; quản lý con dấu; in ấn đánh máy; giao dịch và thông tin liên lạc;
+ Sắp xếp theo dõi lịch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, hoạt động giao ban định kì. Thông tin tuyên truyền các ngày lễ, khánh tiết …
+ Tổ chức các ngày lễ, khánh tiết theo kế hoạch chung của trường. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên;
+ Thực hiện công tác bảo vệ trị an. Chủ động phối hợp với chính quyền phường nơi trường đóng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an;
3. Thành tích nổi bật
Phòng Hành chính – Tổng hợp liên tục là Tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2016 – 2017, phòng được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định.
4. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kỳ
– Đ/c Vũ Tiến Vân, Trưởng phòng
– Đ/c Trần Thiện Dũng, Phó trưởng phòng
– Đ/c Lê Hồng Cương, Phó trưởng phòng
– Đ/c Đỗ Hoàng Kim, Phó trưởng phòng
5. Đội ngũ cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Vũ Tiến Vân Giảng viên chính, Trưởng phòng

2

Đại học

Đỗ Hoàng Kim Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Trần Văn Huyền Bảo vệ, tổ trưởng tổ bảo vệ

4

Nguyễn Đức Hoa Bảo vệ

5

Nguyễn Thị Duyên Văn thư

6

Nguyễn Văn Thùy Bảo vệ

7

Trương Thị Nhung Nhân viên

8

Nguyễn Thị Thanh Văn thư

9

Trần Ngọc Thụ Bảo vệ

10

Lương Trung Thư Bảo vệ

11

Phạm Duy Hưng Nhân viên

12

Nguyễn Đình Thắng Bảo vệ

13

Trần Đức Hà Nhân viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *