Phòng Kế Hoạch – Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch – Tài chính có tiền thân là tổ Tài vụ thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Năm 2009, tổ tài vụ được đổi tên là Phòng Kế hoạch – Tài chính.
Phòng Kế hoạch – Tài chính có nhiệm vụ quản lí tài chính và nghiệp vụ kế toán của nhà trường, thực hiện các công việc cụ thể như:
+ Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm, thực hiện việc thu, chi, cấp phát và thanh toán cho các hoạt động của trường;
+ Lập dự toán ngân sách và thực hiện các thủ tục tài chính theo quy định của Nhà nước;
+ Lập sổ sách, chứng từ, làm quyết toán tài chính theo quy định hiện hành về quản lí tài chính;
+ Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và tổ chức thực hiện…
2. Thành tích nổi bật: Liên tục từ nhiều năm  phòng luôn đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, thực hiện tốt hiện nhiệm vụ Nhà trường giao.
3. Danh sách lãnh đạo qua các thời kỳ
– Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Dung (Từ 1993 trở về trước), Phạm Thanh Liêm (1993 – 2012), Hoàng Thị Thành (2012 – 2015), Nguyễn Thị Định (2015 – 2017), Lê Xuân Đông (2017 đến nay).
– Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Thành (1993 – 2012), Nguyễn Thị Định (2012 – 2015), Lê Xuân Đông (2015 – 2017), Nguyễn Quốc Thư ( 2017 đến nay).
4. Danh sách cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Lê Xuân Đông Kế toán viên, Trưởng phòng

2

Đại học

Nguyễn Quốc Thư Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng

3

Đại học

Nguyễn Thị Hải Yến Thư viện viên, Thủ quỹ

3

Nguyễn Thị Thủy Kế toán viên

3

Phạm Thị Quỳnh Hoa Kế toán viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *