PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lí, tổ chức công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.
Nhiệm vụ: Thực hiện công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
– Công tác khảo thí: Phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đổi mới phương pháp đánh giá theo Quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo và Quy định của trường; phối hợp với các đơn vị tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp; xây dựng, quản lí quỹ đề thi cho từng môn học; xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần và cải tiến phương pháp thi nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi; quản lí kết quả tổng hợp về học tập, rèn luyện của sinh viên các hệ, bậc đào tạo trong trường để phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng.
– Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục: Phòng có nhiệm vụ đề xuất và triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng các tiêu chuẩn của trường cao đẳng; tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; tham mưu, tổ chức triển khai công tác tự đánh giá với Hội đồng tự đánh giá, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá; triển khai các kế hoạch hành động sau tự đánh giá và kiểm định. Bên cạnh đó, phòng quản lí, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá; thực hiện báo cáo cam kết đảm bảo chất lượng và báo cáo công khai trong giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
2. Thành tích nổi bật
Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công tác khảo thí nghiêm túc, chất lượng; đảm bảo công tác tự đánh giá hàng năm trong nhà trường. Năm 2017, phòng đã tham mưu, lập kế hoạch và phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện tự đánh giá tiến tới đăng kí đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 30/6/2018 nhà trường đã vinh dự trở thành trường cao đẳng địa phương đầu tiên trong cả nước được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng, khẳng định uy tín, chất lượng và vị thế của nhà trường.
3. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo phòng qua các thời kì
– ThS Trần Đình Duy, Trưởng phòng (2012 – 2016)
– ThS Lê Hồng Cương, Trưởng phòng (2017)
– ThS Trần Xuân Kiều, Trưởng phòng (từ 2018)
4. Đội ngũ cán bộ phòng hiện nay

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Trần Xuân Kiều Giảng viên, Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Trịnh Hữu Trang Giảng viên, Phó trưởng phòng

3

Thạc sỹ

Trần Thị Vân Giảng viên

4

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Hồng Giảng viên

5

Đại học

Phạm Hồng Thái Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *