PHÒNG QUẢN TRỊ – ĐỜI SỐNG

PHÒNG QUẢN TRỊ – ĐỜI SỐNG

Phòng Quản trị đời sống được thành lập năm 1978, năm 2011 sáp nhập với phòng Hành chính tổng hợp làm thành phòng Hành chính – Quản trị, tháng 12 năm 2013 tách ra, bộ phận Quản trị tổ chức thành phòng Quản trị đời sống.
1. Chức năng, nhiệm vụ
– Quản lý đất đai, tài sản trong trường: nhà ở, lớp học, nhà làm việc, thư viện, phòng thí nghiệm, giảng đường, tường rào, bảo vệ hệ thống cung cấp điện, nước. Theo dõi, kiểm kê, đánh giá chất lượng thường xuyên, định kỳ, báo cáo Ban Giám hiệu để có kế hoạch tu sửa.
– Quản lý trạm y tế, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, phòng và chống các bệnh dịch; tổ chức lực lượng sinh viên lao động xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.
– Xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ phối hợp với phòng Tổ chức và Quản lý sinh viên thảo hợp đồng với cơ sở Y tế khám sức khỏe nhập trường, ra trường cho học sinh, sinh viên.
– Tổ chức chăm lo bảo vệ sức khoẻ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên.
– Tham gia xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho hoạt động của nhà trường; tham gia quản lý xây dựng công trình, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện việc tu sửa và xây dựng những công trình nhỏ trong trường.
– Xây dựng kế hoạch sửa chữa xe ô tô và cơ sở vật chất, thiết bị  khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
– Quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị mình theo quy định.
– Xây dựng kế hoạch phòng chống bão và cứu hộ cứu nạn.
– Xây dựng kế hoạch và đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy.
– Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện tốt việc quản lý khu nội trú sinh viên.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trường phân công.  
2. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kì
– Trưởng phòng: Trần Quốc Hưng (1978 – 1993); Trần Xuân Thu  (1993 – 1994); Ngô Thế Phúc (1994 – 1998); Lê Hồng Phóng (1998 – 2004); Trần Ngọc Sơn (2004 – 2009); Phạm Quang Khải – Phó phụ trách (2009 – 2011); Vũ Tiến Vân (2011 – 2013); Phạm Quang Khải (2014 đến nay).
3. Danh sách cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Đại học

Phạm Quang Khải Chuyên viên, Trưởng phòng

2

Đại học

Nguyễn Đức Thắng Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Đại học

Trần Quang Minh Chuyên viên, Phó Trưởng phòng

4

  Nguyễn Văn Hiển Cán sự, Trưởng BQL KTX

5

  Bùi Trọng Giao Y sĩ, Trưởng trạm Y tế

6

  Lê Thị Bích Huyền Y sĩ

7

  Trần Thế Anh Nhân viên kỹ thuật

8

  Vũ Thị Xuân Nhân viên

9

  Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên

10

  Vũ Thị Phương Thảo Nhân viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *