PHÒNG TỔ CHỨC – QUẢN LÝ SINH VIÊN

PHÒNG TỔ CHỨC – QUẢN LÝ SINH VIÊN

Phòng Tổ chức – Quản lý sinh viên có tiền thân là Phòng Tổ chức – Chính trị được thành lập năm 1978. Năm 1990 phòng Tổ chức – Chính trị được chuyển thành phòng Tổ chức – Hành chính và năm 1994 được đổi thành Phòng Tổ chức – Quản lý sinh viên cho đến hiện nay.
1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Tổ chức – Quản lí sinh viên có chức năngtham mưu cho nhà trường về các mặt trong công tác tổ chức cán bộ, bộ máy; quản lý học sinh sinh viên; thanh tra, phổ biến pháp luật; phòng chống tham nhũng.
2. Thành tích nổi bật
– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 5 năm liền từ năm 2009 đến năm 2013;
– Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định các năm học 2007 – 2008, 2010 – 2011;
– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
3. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kì
– CN. Nguyễn Đông Thanh, Trưởng phòng (1978 – 1989)
– CN.GVC. Nguyễn Ngọc Báu, Trưởng phòng (1989 – 2012)
– ThS.GVC. Lê Văn Thắng, Trưởng phòng (2013 – 2014)
– ThS.GVC. Phạm Văn Chinh, Trưởng phòng (từ 2014 đến nay)
4. Đội ngũ cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Phạm Văn Chinh

Giảng viên chính, Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Hoài Thu

Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Đại học

Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên, Phó Trưởng phòng

4

Thạc sỹ

Ngô Anh Tuấn

Giáo viên

5

Thạc sỹ

Vũ Thị Thùy Linh

Giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *