TỔ ÂM NHẠC – MỸ THUẬT

TỔ ÂM NHẠC – MỸ THUẬT

Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật nguyên là tổ bộ môn trực thuộc khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non. Năm 2007, tổ được tách ra khỏi khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non trở thành tổ bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu.
1. Chức năng, nhiệm vụ
* Chức năng: thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tổ chức, dàn dựng các chương trình văn nghệ, các Hội diễn văn nghệ trong và ngoài trường theo sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám hiệu.
* Nhiệm vụ
– Đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mĩ thuật; tham gia đào tạo sinh viên các ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng, trung cấp sư phạm các hệ chính quy, liên thông chính quy, vừa làm vừa học.
– Bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật cho các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Nam Định.
– Tham gia tổ chức, dàn dựng các chương trình văn nghệ phục vụ cho các ngày lễ, hội, nghiệp vụ sư phạm, các hội diễn văn nghệ được tổ chức trong và ngoài trường.
2. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kì
– Tổ trưởng chuyên môn: Phạm Quang Tùng (2007-2009); Nguyễn Thị Huệ (2009 đến nay).
– Tổ phó chuyên môn: Nguyễn Thị Huệ (2007-2009); Phùng Thị Kim Dung (2009-2016); Nguyễn Minh Cường (2017 đến nay).
3. Đội ngũ giảng viên hiện nay

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Đại học

Nguyễn Thị Huệ Giảng viên, Tổ trưởng

2

Đại học

Nguyễn Minh Cường Giảng viên, Tổ phó

3

Đại học

Phạm Ngọc Hưng Giảng viên

4

Đại học

Ngô Văn Nam Giảng viên

5

Đại học

Bùi Thị Thu Hà Giảng viên

6

Thạc sỹ

Lưu Chí Thành Giảng viên

7

Thạc sỹ

Đinh Thành Công Giảng viên

8

Đại học

Đinh Thị Chung Thủy Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *