TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Vài nét về lịch sử hình thành, phát triển
– Khi trường có quyết định công nhận chính thức là trường Cao đẳng sư phạm (Quyết định số 164/TTg ngày 21/03/1978 của Thủ tướng Chính phủ), trong cơ cấu tổ chức của nhà trường, bộ môn Chính trị là một bộ môn độc lập.
– Năm 1981, theo công văn số 2218/TCCB T.Y ngày 30/9/1981 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ môn Chính trị  trực thuộc khoa Văn – Sử – Chính trị.
– Đến đầu những năm 90, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, bộ môn Chính trị tách khỏi khoa Văn – Sử – Chính trị và trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường với tên gọi Bộ môn Mác – Lênin. Đây là bước chuyển quan trọng trong việc xác định vị trí, vai trò và nhiệm vụ của các môn khoa học Mác – Lênin trong nhà trường.
– Năm học 2003 – 2004, thực hiện Chỉ thị số 23 -CT/TW, ngày 27/03/2003 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đưa môn tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng. Lúc này bộ môn Chính trị đổi tên là bộ môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Năm 2008, trước đòi hỏi về thực tiễn giáo dục của đất nước, đồng thời để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Bộ môn được đổi tên thành Tổ Lý luận chính trị.
2. Chức năng, nhiệm vụ
– Chức năng: Tổ Lý luận chính trị là đơn vị chuyên môn dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu. Tổ có chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lý luận chính trị và các lĩnh vực liên quan; trực tiếp quản lí cán bộ, giảng viên của đơn vị nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của bộ môn, của trường; tham gia công tác giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng… và rèn luyện sinh viên.
– Nhiệm vụ chính
+ Giảng dạy Lí luận chính trị cho sinh viên trường CĐSP Nam Định.
+ Đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm Giáo dục công dân (môn 2).
+ Phối hợp với các phòng ban, khoa, tổ trong trường để giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trong toàn trường.
+ Nghiên cứu khoa học Lí luận chính trị, Giáo dục công dân.
3. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kỳ
– Tổ trưởng: Ngô Thừa Chưng (1978-2002), Nguyễn Thị Toan (2002-2008), Nguyễn Văn Tràn (2008-2012), Nguyễn Văn Long (2012 đến nay).
– Tổ phó: Nguyễn Văn Tràn (1994-1997), Nguyễn Thị Toan (1998-2002), Ngô Đức Cảnh (2002-2006), Nguyễn Văn Tràn (2006-2008), Nguyễn Văn Long (2008-2012), Ngô Thị Thục (2012 đến nay).
4. Thành tích tiêu biểu
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số: 2065/QĐ/BGD&ĐT ngày 12/4/2005) về Thành tích xuất sắc trong việc tham gia dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở giai đoạn 2000-2005;
+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số: 3301/QĐ-UBND ngày 27/12/2007) về Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2006-2007;
+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (Quyết định số: 1368/QĐ-SGDĐ ngày 12/8/2015) về Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015.
* Về cá nhân:
+ 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ 04 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Nhiều lượt giảng viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ ấm Công đoàn, Bằng khen của Hội thể thao và chuyên nghiệp Việt Nam…
5. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên hiện nay

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ Nguyễn Văn Long Giảng viên chính, Tổ trưởng

2

Thạc sỹ Ngô Thị Thục Giảng viên, Tổ phó

3

Đại học Vũ Văn Hùng Giảng viên

4

Thạc sỹ Lê Thị Thanh Hương Giảng viên

5

Thạc sỹ Vũ Thị Mai Giảng viên

6

Thạc sỹ Vũ Thị Kim Dung Giảng viên

7

Thạc sỹ Trần Thị Tâm Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *