Văn bản nhà nước

Số hiệu văn bản 209/BDGĐT-VP
Mô tả văn bản Về việc tổ chức tết 2021
Ngày tạo 31/12/2020
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 1920/TB-SGDĐT
Mô tả văn bản Thông báo việc tổ chức tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Ngày tạo 20/11/2020
Loại văn bản Công văn
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 01/BB-BTTTT-BGDĐT
Mô tả văn bản Biên bản hợp tác gữa Bộ Giáo dục và Bộ Thông tin truyền thông
Ngày tạo 26/03/2020
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 401/KH-SGDĐT
Mô tả văn bản Công tác truyền thông năm 2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Nam Định
Ngày tạo 25/03/2020
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 43/CĐ-BGDĐT
Mô tả văn bản Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona
Ngày tạo 28/01/2020
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 1507/BC-SGDĐT
Mô tả văn bản Kết quả tuyên truyền về cải cách hành chính
Ngày tạo 02/12/2019
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 1566/QĐ-SGDĐT
Mô tả văn bản Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định
Ngày tạo 06/11/2019
Loại văn bản Quyết định
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 161/UBND-VP7
Mô tả văn bản Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày tạo 10/05/2019
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 16/2015/NĐ-CP
Mô tả văn bản Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày tạo 04/11/2015
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại
Số hiệu văn bản 79/2015/NĐ-CP
Mô tả văn bản Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày tạo 04/11/2015
Loại văn bản Khác
Tải văn bản tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.