Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2024

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

  1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023 (Người học)

STT

Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo Mã lĩnh vực/ngành Quy mô đào tạo
A SAU ĐẠI HỌC    
B ĐẠI HỌC    
C CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON   316
6 Cao đẳng chính quy 51140201 218
6.1 Chính quy   218
6.2 Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng   0
6.3 Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng   0
7 Cao đẳng vừa làm vừa học   98
7.1 Vừa làm vừa học   0
7.2 Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng   98
7.3 Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng   0
  1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:

– Tổng diện tích đất của trường (ha): 2.8

– Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 640 chỗ, đủ đáp ứng nhu cầu ở của người học

– Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:

TT Loại phòng Số lượng Diện tích sàn xây dựng (m2)
1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 78 4329
1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 269
1.2 Phòng học từ 100 – 200 chỗ 1 109
1.3 Phòng học từ 50 – 100 chỗ 35 2422
1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 25 726
1.5 Số phòng học đa phương tiện 4 302
1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 12 501.9
2 Thư viện, trung tâm học liệu 4 259.3
3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 2 653.8
  Tổng 84 5242

2.2  Các thông tin khác

– Nhà trường miễn phí chỗ ở ký túc xá trong toàn khóa học.

  1. Danh sách giảng viên

3.1 Danh sách giảng viên toàn thời gian tính đến ngày 31/12/2023

Stt Họ và tên Chức danh khoa học Trình độ chuyên môn Chuyên môn đào tạo Ngành tham gia giảng dạy
Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học
1 Đặng Thuỳ An   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
2 Trần Đại An   Thạc sĩ Hóa học Giáo dục Mầm non  
3 Lê Thị Lan Anh   Thạc sĩ Sinh học Giáo dục Mầm non  
4 Nguyễn Ngọc Ánh   Thạc sĩ Giáo dục thể chất Giáo dục Mầm non  
5 Phùng Gia Bách   Tiến sĩ Lịch sử Giáo dục Mầm non  
6 Phạm Văn Chinh   Thạc sĩ Lịch sử Giáo dục Mầm non  
7 Đinh Thành Công   Thạc sĩ Âm nhạc Giáo dục Mầm non  
8 Nguyễn  Minh Cường   Thạc sĩ Mĩ thuật Giáo dục Mầm non  
9 Nguyễn Thị Thu Dịu   Thạc sĩ Hóa học Giáo dục Mầm non  
10 Đỗ Văn Dư   Thạc sĩ Tin học Giáo dục Mầm non  
11 Vũ Thị Kim Dung   Thạc sĩ Chủ nghĩa XHKH Giáo dục Mầm non  
12 Hoàng Giang   Thạc sĩ Tiếng Anh Giáo dục Mầm non  
13 Bùi Thị Thu Hà   Thạc sĩ Âm nhạc Giáo dục Mầm non  
14 Bùi Thu Hà   Thạc sĩ Sinh học Giáo dục Mầm non  
15 Lê Thị Thanh Hà   Thạc sĩ GD Tiểu học; GD Mầm non Giáo dục Mầm non  
16 Nguyễn Thị Hằng   Thạc sĩ Toán Giáo dục Mầm non  
17 Nguyễn Thị Kim Hằng   Thạc sĩ Quản lý giáo dục Giáo dục Mầm non  
18 Đặng Thị Mai Hiên   Thạc sĩ Tâm lí giáo dục Giáo dục Mầm non  
19 Đỗ Thị Hiền   Thạc sĩ Hóa học Giáo dục Mầm non  
20 Trần Ngọc Hiển   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
21 Trần Thị Hoa   Thạc sĩ Tin học Giáo dục Mầm non  
22 Hoàng Thị Hòa   Thạc sĩ Toán Giáo dục Mầm non  
23 Đào Thị Thanh Hoài   Thạc sĩ Ngữ văn; GD Mầm non Giáo dục Mầm non  
24 Nguyễn Thị Hồng   Thạc sĩ Tin học Giáo dục Mầm non  
25 Phạm Thị Huế   Thạc sĩ Tiếng Anh Giáo dục Mầm non  
26 Tạ Thị Huệ   Thạc sĩ Tâm  lí giáo dục Giáo dục Mầm non  
27 Trần Thị Huệ   Thạc sĩ Tiếng Anh Giáo dục Mầm non  
28 Vũ Văn Hùng   Thạc sĩ Lịch sử Đảng Giáo dục Mầm non  
29 Phạm Ngọc Hưng   Thạc sĩ Mĩ thuật Giáo dục Mầm non  
30 Lê Thị Thanh Hương   Thạc sĩ Chính trị Giáo dục Mầm non  
31 Nguyễn Thị Lan Hương   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
32 Vũ Thị Thanh Hương   Thạc sĩ Địa lí Giáo dục Mầm non  
33 Vũ Quốc Khánh   Thạc sĩ Sinh học Giáo dục Mầm non  
34 Nguyễn Trung Kiên   Tiến sĩ Kĩ thuật công nghiệp Giáo dục Mầm non  
35 Trần Xuân Kiều   Thạc sĩ Quản lý giáo dục Giáo dục Mầm non  
36 Đỗ Hoàng Kim   Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục Mầm non  
37 Trần Thị Tuyết Lan   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
38 Đào Thị Anh Lê   Tiến sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
39 Vũ Thị Thuỳ Linh   Thạc sĩ Hóa học Giáo dục Mầm non  
40 Đinh Thị Loan   Thạc sĩ Toán Giáo dục Mầm non  
41 Hoàng Thị Phương Loan   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
42 Nguyễn Văn Long   Thạc sĩ Triết học Giáo dục Mầm non  
43 Trần Thị Mai   Thạc sĩ Hóa học Giáo dục Mầm non  
44 Trần Thị Ban Mai   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
45 Vũ Thị Mai   Thạc sĩ Triết học Giáo dục Mầm non  
46 Vũ Thị Mai   Thạc sĩ Tâm  lí giáo dục Giáo dục Mầm non  
47 Ngô Văn Nam   Thạc sĩ Mĩ thuật Giáo dục Mầm non  
48 Lê Thị Ngoãn   Thạc sĩ Quản lý giáo dục Giáo dục Mầm non  
49 Trần Minh Nguyệt   Thạc sĩ Kĩ thuật công nghiệp Giáo dục Mầm non  
50 Phạm Thị Nhạn   Thạc sĩ Kĩ thuật công nghiệp Giáo dục Mầm non  
51 Nguyễn Thị Hồng Nhị   Thạc sĩ Hóa học Giáo dục Mầm non  
52 Hà Thị Hồng Nhung   Thạc sĩ Giáo dục thể chất Giáo dục Mầm non  
53 Vũ Thị Oanh   Thạc sĩ Tâm  lí giáo dục Giáo dục Mầm non  
54 Bùi Văn Quang   Thạc sĩ Giáo dục quốc phòng Giáo dục Mầm non  
55 Trịnh Thị Quỳnh   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
56 Nguyễn Văn Sáng   Thạc sĩ Giáo dục thể chất Giáo dục Mầm non  
57 Phạm Thị Minh Tâm   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
58 Trần Thị Tâm   Thạc sĩ Chủ nghĩa XHKH Giáo dục Mầm non  
59 Nguyễn Đức Thắng   Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục Mầm non  
60 Trần Phương Thanh   Thạc sĩ Tiếng Anh Giáo dục Mầm non  
61 Lưu Chí Thành   Thạc sĩ Mĩ thuật Giáo dục Mầm non  
62 Đặng Thị Thu Thảo   Thạc sĩ Tâm lí giáo dục Giáo dục Mầm non  
63 Trần Đức Thịnh   Thạc sĩ Giáo dục quốc phòng Giáo dục Mầm non  
64 Mai Bích Thu   Thạc sĩ Tâm lí giáo dục Giáo dục Mầm non  
65 Nguyễn Thị Hoài Thu   Thạc sĩ Địa  lí Giáo dục Mầm non  
66 Ngô Thị Thục   Thạc sĩ Lịch sử Đảng Giáo dục Mầm non  
67 Bùi Thị Thuý   Thạc sĩ Mầm non Giáo dục Mầm non  
68 Bùi Thị Thanh Thuỷ   Thạc sĩ Toán Giáo dục Mầm non  
69 Phạm Thanh Thuỷ   Thạc sĩ Mầm non Giáo dục Mầm non  
70 Đinh Thị Chung Thủy   Thạc sĩ Âm nhạc Giáo dục Mầm non  
71 Triệu Quỳnh Trang   Tiến sĩ Vật lí Giáo dục Mầm non  
72 Đỗ Minh Tuân   Thạc sĩ Toán Giáo dục Mầm non  
73 Ngô Anh Tuấn   Thạc sĩ Địa  lí Giáo dục Mầm non  
74 Phạm văn Tuấn   Thạc sĩ Giáo dục thể chất Giáo dục Mầm non  
75 Hoàng Thanh Tùng   Đại học Toán Giáo dục Mầm non  
76 Trần Thị Vân   Thạc sĩ Ngữ văn Giáo dục Mầm non  
77 Vũ Tiến Văn   Thạc sĩ Giáo dục thể chất Giáo dục Mầm non  
78 Nguyễn Thị Yến   Thạc sĩ Lịch sử Giáo dục Mầm non  
  Tổng số giảng viên của trường 78

3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Stt Họ và tên Chức danh khoa học Trình độ chuyên môn Chuyên môn đào tạo Ngành tham gia giảng dạy
Tên ngành cao đẳng Tên ngành đại học
1 Vũ Thị Hồng Giang   Thạc sĩ Mầm non Giáo dục Mầm non  
2 Nguyễn Thị Hương Cúc   Thạc sĩ Mầm non Giáo dục Mầm non  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *