Cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên K30 kỳ VI năm học 2010-2011(10/06/2011)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                        ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

      —————                                                   ——————————-

Số :  202/QĐ-TC-QLSV                       Nam Định, ngày  6  tháng  6  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

           (V/v cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên K30 kỳ  VI  năm học 2010-2011 )

– Căn cứ thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐ-TBXH.

– Căn cứ biên bản Hội nghị xét duyệt học bổng, trợ cấp xã hội ngày 31/5/2011 duyệt TCXH cho sinh viên  K30 học kỳ VI năm học 2010-2011.

 Xét đề nghị của ông trưởng phòng Tổ chức-Quản  lý sinh viên.

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Cấp trợ cấp xã hội học kỳ VI năm học 2010-2011 cho 01 sinh viên K30 thuộc diện con hộ nghèo vượt khó học tập (có danh sách kèm theo)

      Mức cấp 100.000đ/ 1tháng

     Thời gian cấp 6 tháng: Từ tháng 01/2011 đến hết tháng 06/2011.

Điều II: Các Ông trưởng phòng TC-QLSV, KH-TC, các đơn vị  liên quan và các sinh viên có tên trong  điều I căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :                                                                    HIỆU TRƯỞNG

            –  KH-TC               

                      – Lưu TC, HCQT

                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                TS Bùi Huy Ngọc

Nhấn nút Download ở trên để tải danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *