Đoàn viên thanh niên trường CĐ Sư phạm Nam Định tích cực tham gia hiến máu nhân đạo (17/11/2010)

Đoàn viên thanh niên trường CĐ Sư phạm Nam Định tích cực tham gia hiến máu nhân đạo (17/11/2010)

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của phong trào “Hiến máu nhân đạo” là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, đây cũng chính là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa, thường xuyên được các đoàn viên giáo viên và sinh viên trong trường CĐ Sư phạm Nam Định tích cực hưởng ứng và tham gia với số lượng đơn vị máu thu gom được mỗi lần đều cao hơn so với các lần trước.

            Ngày 04 tháng 11 năm 2010, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Y tế trường CĐ Sư phạm Nam Định đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cho đoàn viên trong nhà trường tham gia hiến máu nhân đạo năm 2010. Mặc dù đặc điểm của sinh viên nhà trường là khoảng 90% sinh viên nữ, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất đông sinh viên đến đăng ký ngoài số đã đăng ký theo danh sách từ các chi đoàn gửi lên trước đó. Kết thúc ngày hiến máu nhân đạo tại trường CĐ Sư phạm Nam Định, đoàn viên thanh niên nhà trường đã hiến được 134 đơn vị máu.

        

            Qua đó, cho thấy phong trào “hiến máu nhân đạo” đã ngày càng trở thành một việc làm có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả, ý thức xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Lê Văn Thắng

Phòng TC – QLSV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *