Thông báo chuẩn bị cho Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 35(22/06/2016)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số: 137/TB-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 20 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị cho Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp

đối với sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 35

 

Kính gửi: Các lớp sinh viên Cao đẳng CQ khóa 35

Căn cứ thông báo số 136/TB-CĐSP ngày 16/6/2016 của Hiệu trưởng nhà trường; căn cứ kết quả Hội nghị giao ban giữa ban Giám hiệu nhà trường và trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư đoàn trường ngày 17/6/2016; để Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 35 được diễn ra trang trọng, trật tự, nhà trường thông báo:

  1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 8h00’, thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016.

– Địa điểm: Nhà Đa chức năng

  1. Thành phần

Khách mời, Ban Giám hiệu, trưởng phó các đơn vị, toàn bộ giảng viên, giáo viên và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 35.

  1. Yêu cầu

– 7h45’: Sinh viên, chi đoàn giáo viên và giáo viên chủ nhiệm có mặt để ổn định vị trí và trật tự.

– Trang phục của sinh viên khi dự Lễ bế giảng:

+ Nam: Áo sáng màu, quần tối màu, đi giầy hoặc dép có quai hậu.

+ Nữ: Áo dài, đi giầy hoặc dép có quai hậu.

– Trang phục của sinh viên khi lên nhận bằng: Trang phục cử nhân.

  1. Quy trình thực hiện lễ phát bằng

1/  Sinh viên tập trung tại Nhà Đa chức năng, ngồi dưới hội trường tại vị trí lớp được phân công, theo thứ tự trong danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 để tiện cho việc lên nhận bằng (Xem hướng dẫn chi tiết tại hội trường).

2/ Lớp trưởng (hoặc đại diện của lớp) nhận trang phục cử nhân và ký danh sách nhận trang phục phía dưới Hội trường.

3/ Sinh viên xếp hàng lên nhận bằng theo thứ tự trong danh sách, chú ý lắng nghe người dẫn chương trình thông báo.

4/ Khi lên sân khấu, sinh viên được nhận bằng, hoa và chụp một kiểu ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà trường.

5/ Sau khi nhận bằng, sinh viên đi thẳng xuống cuối hội trường trả trang phục, sau đó trở lại vị trí ngồi.

  1. Tổ chức thực hiện

– Lớp trưởng và ban cán sự lớp có trách nhiệm triển khai thông báo này đến tất cả sinh viên trong lớp.

– Phòng Tổ chức – Quản lý sinh viên cho sinh viên mượn trang phục cử nhân trong Lễ phát bằng.

– Lưu ý: Nhà trường yêu cầu tất cả các sinh viên lên nhận bằng phải mặc trang phục cử nhân.

Nhận được thông báo này, nhà trường yêu cầu các lớp sinh viên nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT, TC-QLSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

Phòng Tổ chức – Quản lý sinh viên

Trưởng phòng

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Chinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *