Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định với công tác phát triển đảng viên(10/07/2020)

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định với công tác phát triển đảng viên(10/07/2020)

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm trẻ hóa đội ngũ, củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi phát triển đảng là công việc quan trọng, thường xuyên bởi “Đảng cũng là cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có tồn tại có đào thải”. Người luôn nhắc nhở “Đảng không chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định luôn chú trọng công tác phát triển đảng, đặc biệt trong lực lượng trẻ như sinh viên trong nhà trường. Mỗi nhiệm kỳ, Đảng bộ nhà trường đều rà soát, điều chỉnh tiêu chuẩn kết nạp Đảng đối với cán bộ, giáo viên và sinh viên cho phù hợp với vị trí việc làm, quy chế đào tạo và luôn cao hơn so với tiêu chuẩn chung. Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Đảng bộ nhà trường đã ban hành Hướng dẫn số 15/HD-DU về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên mới, trong đó có những tiêu chuẩn cụ thể với cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường, để công tác phát triển đảng viên không chỉ chú trọng về số lượng mà còn đảm bảo về chất lượng. Theo đó, đối với sinh viên chính quy, ngoài việc là đoàn viên ưu tú, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể thì còn phải có điểm trung bình chung học tập 5 kỳ từ 7,5 trở lên, điểm học phần của tất cả các học phần từ 5,5 trở lên, trong đó chỉ cho phép 1 học phần đạt 5,0 trở lên; điểm trung bình chung rèn luyện 5 kỳ đạt loại Tốt, trong đó tất cả các kỳ phải đạt từ loại Khá trở lên. Đối với cán bộ, giảng viên trong nhà trường phải có ít nhất 3 năm liên tục gần nhất được xếp loại thi đua từ “Lao động tiên tiến” trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm đạt thành tích được cấp có thẩm quyền công nhận (Bằng khen, Giấy khen…). Những tiêu chuẩn trên đã đảm bảo quần chúng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là quần chúng ưu tú, được rèn luyện và thử thách trong một thời gian đủ dài. Hàng năm, Đảng bộ nhà trường lựa chọn, giới thiệu và tổ chức kết nạp cho 8-10 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó đa phần là sinh viên năm cuối của nhà trường. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân các em sinh viên, các cán bộ, giảng viên mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ nhà trường. Trong thời gian tới, Đảng bộ nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên để xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ của nhà trường, của ngành trong tình hình mới.

Một số hình ảnh trong Lễ kết nạp đảng viên năm 2020:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *