Tuần thứ 33 từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022 năm học 2021 – 2022

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 33 từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022 năm học 2021 – 2022

Thứ  ngày  tháng Thời gian Nội dung công tác Thành phần Địa điểm
Thứ 2
28/3 13h30 Thi kỳ 6 K41 Mầm non Ban coi thi Phòng họp
Thứ 3
29/3 13h30 Thi kỳ 6 K41 Mầm non Ban coi thi Phòng họp
Thứ 4
30/3 13h30 Thi kỳ 6 K41 Mầm non Ban coi thi Phòng họp
Thứ 5
31/3 13h30 Thi kỳ 6 K41 Mầm non Ban coi thi Phòng họp
Thứ 6
01/4 13h30 Thi kỳ 6 K41 Mầm non Ban coi thi Phòng họp
Thứ 7
02/4
CN
03/4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *