Tuần thứ 34 từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022 năm học 2021 – 2022

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 34 từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022 năm học 2021 – 2022

Thứ  ngày  tháng Thời gian Nội dung công tác Thành phần Địa điểm
Thứ 2        
04/4        
Thứ 3        
05/4        
Thứ 4        
06/4        
Thứ 5 8h30 Chấm báo cáo thu hoạch TTSP2-CĐCQ K41 ngành Tiểu học và THCS Phòng Đào tạo, trưởng cụm TT Phòng họp
07/4 14h00 Họp xét ĐRL, HB và TCXH CĐCQ kỳ I 2021-2022 BGH; TP: TC-QLSV, ĐT, KHTC, KTTrưởng; Trưởng và Giáo vụ khoa TH-MN, Ngoại ngữ, Xã hội Phòng họp
  15h00 Họp HĐ xét kỷ luật SV năm học 2021-2022 BGH, TP TC-QLSV, Đào tạo, Trưởng khoa GDTH-MN, GV chủ nhiệm, lớp trưởng lớp CĐTH K41B Phòng họp
Thứ 6        
08/4        
Thứ 7        
09/4        
CN      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *