KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẦM NON

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẦM NON

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Lê Thị Thanh Hà Giảng viên, Trưởng khoa

2

Thạc sỹ

Hoàng Thị Hòa Giảng viên, Phó trưởng khoa

3

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Lan Hương Giảng viên

4

Thạc sỹ

Trần Minh Nguyệt Giảng viên

5

Thạc sỹ

Bùi Thị Thúy Giảng viên

6

Thạc sỹ

Phạm Thanh Thủy Giảng viên

7

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Hương Cúc Giảng viên, Tổ trưởng tổ GD Mầm non

7

Thạc sỹ

Đào Thị Thanh Hoài Giảng viên

9

Đại học

Trần Thị Linh Giảng viên, Tổ trưởng tổ GD Tiểu học

10

Thạc sỹ

Đặng Văn Thoại Giảng viên

11

Đại học

Vũ Thị Hồng Giang Giảng viên

12

Đại học

Nguyễn Thị Hằng Giảng viên

13

Thạc sỹ

Trần Thị Ban Mai Giảng viên

14

Đại học

Đỗ Ngọc Huyền Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *