Thông báo “Trao đổi về phương pháp học tập hiệu quả trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ” cho sinh viên năm thứ nhất(13/12/2012)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

—–o0o—–

Số:       TB/ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức “Trao đổi về phương pháp học tập hiệu quả trong đào tạo

theo hệ thống tín chỉ” cho sinh viên năm thứ nhất)

Kính gửi:         – Các chi đoàn sinh viên cao đẳng K34

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2012- 2013 của BCH Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức buổi “Trao đổi về phương pháp học tập hiệu quả trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ” cho sinh viên năm thứ nhất. Cụ thể như sau:

  1. Mục đích, ý nghĩa:

 – Đem lại cơ hội tiếp thu các phương pháp, kỹ năng học tập tốt và giải đáp các thắc mắc đối với các môn học trong chương trình.

– Trang bị cho sinh viên năm thứ nhất những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để chuẩn bị bước vào kỳ thi thứ nhất đạt kết quả cao.

  1. Thời gian, địa điểm:
  2. Thời gian:14 giờ, Thứ Ba, ngày 18 tháng 12 năm 2012.
  3. Địa điểm:Giảng đường chính,  trường CĐSP Nam Định.

III. Thành phần: Khách mời, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị

Các thầy cô quan tâm. Đoàn viên sinh viên K34 (2/3 số SV/Chi đoàn)

  1. Nội dung
  2. Các yêu cầu về đào tạo tín chỉ đối với người học. Sinh viên phải làm gì để đáp ứng yêu cầu đó? Phương hướng học tập theo bản đồ tư duy (Thầy Lã Văn Mến – Trưởng phòng Đào tạo)
  3. Một số phương pháp học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (Cô Nguyễn Thị Mơ – Tổ trưởng Tổ Tâm lý – Giáo dục)
  4. Cách thức đánh giá xếp loại và hình thức kỷ luật đối với sinh viên
  5. Một số kinh nghiệm của sinh viên K32, K33 có kết quả học tập tốt
  6. Yêu cầu

– Sinh viên đến đúng giờ, trang phục gọn gàng, lịch sự, tích cực đóng góp câu hỏi cho chương trình (mỗi lớp đóng góp tối thiểu 4 câu hỏi).

– Danh sách sinh viên tham dự và câu hỏi gửi về phòng TC – QLSV (gặp cô Linh, phòng 108) vào chiều thứ 5 (13/12/2012).

Nơi nhận:

–            Như kính gửi

–            Lưu VPĐ, Văn thư.

 

TM. BCH Đoàn trường

Bí thư

 

 

Trần Thị Tuyết Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *