Thông báo định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2024

Xem chi tiết thông báo số 746/TB-SKHCN ngày 6//06/6/2023 tại: 2023_TB_NVKH_So_KHCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *