Thông báo kế hoạch ôn thi ĐH VLVH năm 2018 các lớp GD Tiểu học, Văn, Toán, Tin học (13/07/2018)

Thông báo kế hoạch ôn thi ĐH VLVH năm 2018 các lớp GD Tiểu học, Văn, Toán, Tin học (13/07/2018)

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

K HOẠCH ÔN THI ĐH VLVH 2018

Ngành Thời gian Môn Địa điểm Ghi chú
Giáo dục Tiểu học 8h00’, 14/7/2018 Văn – Tiếng Việt P101 GĐBM  
8h00’, 17/7/2018 Toán học P103 GĐBM  
Sư phạm Ngữ văn 8h00’, 15/7/2018 Ngữ văn

Tiếng Việt

P103GĐBM  
Sư phạm Tin học 8h00’, 18/7/2018 Tin cơ sở P205 GĐBM  
8h00’, 19/7/2018 Toán rời rạc P205 GĐBM  
Sư phạm Toán học 8h00’, 15/7/2018 Giải tích P105 GĐBM  
8h00’, 16/7/2018 Hình học P105 GĐBM  

Lưu ý:

–          Môn Tâm lý học đại cương và Tâm lý học tiểu học sẽ xếp lịch trong quá trình ôn các môn khác

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *