Thông báo tập trung đại học hệ VLVH năm 2016(14/06/2016)

Thông báo tập trung đại học hệ VLVH năm 2016(14/06/2016)

THÔNG BÁO TẬP TRUNG

 

Ban tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016 của trường cao đẳng sư phạm Nam Định thông báo:

– Thí sinh đăng kí dự thi tuyển sinh đại học 2016 tập trung đề hoàn tất hồ sơ dự thi và nghe phổ biến về kế hoạch ôn và thi tuyển sinh. Thí sinh đến tập trung gồm cả các thí sinh đăng kí năm 2015 thuộc các ngành sư phạm Toán và Tiếng Anh.

– Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 6 năm 2016.

– Địa điểm: Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định, 813 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định.

Nam Định, ngày 13 tháng 6 năm 2016

BAN TUYỂN SINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *