Tổng hợp ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2011 – 2012(06/08/2012)

Tổng hợp ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2011 – 2012(06/08/2012)

BÁO CÁO THỐNG KÊ

CÁC NỘI DUNG Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2011 – 2012 TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung báo cáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *