Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định tích cực, chủ động trong công tác bồi dưỡng giáo viên

Trong Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 đã nêu: “Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành, các Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức thực hiện, phát triển chương trình”. Có nhiều cách phát triển Chương trình theo hướng tiếp cận các phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới ở các cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước, đó là: Tiếp cận dự án (Lilian Katz – Mỹ); tiếp cận Reggio Emillia (Loris Malaguzzi – Ý); tiếp cận giáo dục Montessori; tiếp cận giáo dục STEM/STEAM,… Với sự phát triển “đồng tâm” trong giáo dục, khi giáo dục STEM đã trở thành một bộ phận của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc tiếp cận giáo dục STEM/STEAM đang ngày càng trở thành một hướng đi mạnh mẽ ở nhiều trường mầm non trong cả nước. Với xu hướng như vậy, việc bồi dưỡng giáo viên cách tiếp cận, ứng dụng giáo dục STEAM để phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp với nhóm/lớp, khả năng của cá nhân trẻ và điều kiện thực tiễn của địa phương đang là một cách làm đúng đắn. Nhận lời mời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực, ngày 28, 29/7/2022, trường CĐSP Nam Định đã bồi dưỡng cho 150 cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán của 20 trường mầm non của huyện. Khoá bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về giáo dục STEAM cho trẻ mầm non, những hướng triển khai và cách thức tổ chức ở bậc học mầm non. Tiếp nối khoá học, sáng 30/6/2022, đại diện học viên của lớp cùng với đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực cùng các giảng viên phụ trách khoá học đã tới tham dự “Hội thảo – Triển lãm về giáo dục STEAM và dạy học dự án 2022” tại Hệ thống mầm non STEAMe Garten cơ sở Thành Nam. Một số hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *