Tuần thứ 01 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 năm học 2019 – 2020

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 01 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019 năm học 2019 – 2020

Thứ  ngày  tháng Thời gian Nội dung công tác Thành phần Địa điểm
Thứ 2        
12/8        
Thứ 3        
13/8 14h30 Họp triển khai BD chuyên đề cho huyện Trực Ninh BGH, Phòng ĐT, lãnh đạo khoa và GV tham gia BD – Khoa TN, XH, Ngoại ngữ Phòng họp
Thứ 4        
14/8        
Thứ 5        
15/8 14h30 Họp xét tiến độ Cao đẳng chính quy K39, K40 BGH, P Đào tạo, Trưởng phòng TC-QLSV, Trưởng khoa và GV Khoa có SV Phòng họp
Thứ 6        
16/8        
Thứ 7        
17/8        
CN        
18/8    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *