Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên năm học 2009 – 2010(17/11/2010)

Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên năm học 2009 – 2010(17/11/2010)

Thực hiện công văn số 4641/BGDDT-CTHSSV ngày 06/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường CĐSP Nam Định đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2010-2011 cho sinh viên khoá 32 từ ngày 27/9/2010 đến ngày 01/10/2010. Về dự lễ khai mạc có đại diện Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, tổ, các tổ chức đoàn thể và các giáo viên chủ nhiệm khoá 32. Trong suốt tuần sinh hoạt, sinh viên đã được tiếp thu các nội dung như: Các nội dung nghị quyết của Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Lịch sử truyền thống của nhà trường; các quy chế, quy định, văn bản về pháp luật, đào tạo, chế độ chính sách cho HSSV,…, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trong nhà trường. Kết thúc tuần sinh hoạt, sinh viên được thảo luận và viết bài thu hoạch. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuẩn bị cả về nội dung và cơ sở vật chất, tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên khoá 32 trường CĐSP Nam Định đã kết thúc tốt đẹp.

Lê Văn Thắng

Phòng Tổ chức – QLSV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *