Báo cáo nội dung thực hiện các qui chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học năm 2012 (06/08/2012)

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định  báo cáo các nội dung thông báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT:

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo theo biểu mẫu 20

– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế giáo dục cao đẳng, năm học 2010 – 2011 theo biểu mẫu 21

– Công khai cơ sở vật chất của trường, năm 2011 theo biểu mẫu 22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *