Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Hội thảo khoa học – Thông báo số 1(29/02/2016)

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Hội thảo khoa học – Thông báo số 1(29/02/2016)

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Hội thảo khoa học ” Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”- Thông báo số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *