Tuần thứ 01 từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016 năm học 2016 – 2017

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 01 từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016 năm học 2016 – 2017

Thứ,ngày,tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

15/8

Thứ 3

16/8

14h30′

Triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh Ban quản lý đề tài; các cá nhân tham gia đề tài

Phòng họp

Thứ 4

17/8

Thứ 5

8h00′

Xét tiến độ CĐ chính quy  K36, 37 BGH; P. Đào tạo; TC-QLSV; trưởng khoa và giáo vụ các khoa

Phòng họp

18/8

14h30′

Triển khai công tác chuyên môn BGH; P.ĐT; KHTC; Trưởng khoa; tổ trực thuộc; tổ trưởng chuyên môn

Phòng họp

Thứ 6

14h30′ Họp chuyên môn PPDH BGH; P.ĐT; Tổ TL-GD, trưởng khoa và giảng viên giáo học pháp bộ môn

19/8

Thứ 7

9h00′ Họp HĐTS Cao đẳng chính quy Ban chỉ đạo, thư ký

Phòng họp

20/8

CN

21/8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *