Tuần thứ 29 từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022 năm học 2021 – 2022

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 29 từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022 năm học 2021 – 2022

Thứ  ngày  tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

 

 

 

 

28/2

14h30

Họp BCĐ TTSP lần 1 CĐCQ K42

Thành viên BCĐ theo QĐ số 22 ngày 23/2/2022

Phòng họp

Thứ 3

 

 

 

 

01/3

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

02/3

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

03/3

14h30

Họp Ban thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023

Theo QĐ số 21/QĐ-CĐSP ngày 18/02/2022, LĐ trường, TP Đào tạo, TC-QLSV, KH-TC, Kế toán trưởng, TK BDNG, GD TH-MN

Giảng đường chính

Thứ 6

 

 

 

 

04/3

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

05/3

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

06/3

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *