Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu từ năm 1986 đến năm 2011(12/10/2011)

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu từ năm 1986 đến năm 2011(12/10/2011)

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÃ NGHIỆM THU TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2011

TT TÊN ĐỀ TÀI  

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NĂM NGHIỆM THU
1 Sơ kết công tác Nghiên cứu Khoa học phục vụ việc bồi dưỡng thay sách môn Vật lý cấp 2 trường PTCS Đinh Văn Chỉnh

 

1986

(Cấp bộ)

2 Dạy phân số và Hsố biểu diễn bởi phân số cho học sinh lớp 6 Bùi Huy Ngọc

 

1986

(Cấp bộ)

 

3

Xác định hệ thống các kĩ năng thực hành của giáo viên Sinh học để dạy được chương trình Sinh học lớp 6 CCGD Nhóm nghiên cứu:

– Nguyễn Văn Vĩnh

– Nguyễn Trọng Tấn

– Hoàng Chí Lý

– Ngô Văn Mại

 

 

1986

(Cấp bộ)

4 Kinh nghiệm dạy một bài Từ ngữ lớp 6 Cải cách Giáo dục Nhóm nghiên cứu:

– Đinh Văn Qui

– Ng. Th. Thanh Châu

– Trần Thị Lan

– Trần Đình Liệu

– Hoàng Văn Trúc

– Vũ Linh Vân

– Đinh Thị Dung

– Nguyễn Thị Len

 

1986

(Cấp bộ)

5 Các nội dung cơ bản của mạch kiến thức hình học trong chương trình PTCS Vũ Xuân Oánh

(Khoa Toán – Lý)

1986

(Cấp bộ)danhmucdetai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *