Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI” (21/05/2012)

Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI” (21/05/2012)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 36-KH/TU; Kế hoạch số 37-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 15-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nam Định; ngày 15, 16/5/2012 Ban Thường vụ Đảng ủy trường CĐSP Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tài Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Bí thư Đảng ủy trường CĐSP Nam Định, đồng chí Bùi Huy Ngọc – Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ, Ủy viên BCH Công đoàn trường, BCH Hội Cựu chiến binh trường, BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Sơn đã quán triệt các vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và nhấn mạnh: Học tập Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, xây dựng đạo đức tác phong, lối sống, chuyển mạnh sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy, xây dựng Đảng bộ.

Bên cạnh việc học tập, quán triệt các nội dung chính Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng bộ trường CĐSP Nam Định

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  khóa XI của Đảng bộ trường CĐSP Nam Định đã được tổ chức nghiêm túc. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 4 đã được quán triệt sâu rộng đến cán bộ đảng viên, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn đảng bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *