Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2010 – 2011(15/09/2011)

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2010 – 2011(15/09/2011)

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH

NĂM HỌC 2010 – 2011

STT Tên đề tài Tác giả Cấp đề tài Xếp loại
1  Xây dựng tư liệu Địa lý Địa phương trong chương trình Sư phạm Văn – Địa ở trường CĐSP Nam Định theo học chế tín chỉ ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu  Khoa Xuất sắc
2  Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên lớp Giáo dục Tiểu học K30 ở trường CĐSP Nam Định ThS. Nguyễn Văn Long Tổ Xuất sắc
3  Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Lý thuyết Âm nhạc ở trường CĐSP Nam Định CN. Đinh Thành Công  Tổ Xuất sắc
4  Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên Giáo dục Thể chất K32 trường CĐSP Nam Định CN. Nguyễn Thị Hòa  Tổ  Khá

 

                                                                                        PHÒNG KH – CN & KĐCLGD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *